Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Trondheim kommune har særdeles god drikkevannskvalitet. 

I en lengre periode har hele Trondheim blitt forsynt med drikkevann fra Jonsvatnet. Fra siste uke i oktober 2019 har Trondheim sør og området vest for Nidelva samt Øya-området fått vann fra Benna. Enkelte abonnenter har derfor reagert på at vannet smaker annerledes enn normalt. Drikkevannet er likevel fortsatt helsemessig trygt.

For at drikkevannet vi leverer skal være best mulig, er vi avhengig av å samarbeide med de som oppholder seg ved kilden. Det er derfor innført restriksjoner i nedslagsfeltene til drikkevannskildene.

Mikroplast i drikkevann

Norsk vann bestilte i 2018 en undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk. Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast og Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Små krepsdyr i vannforsyning

Det har vært noen få funn av krepsdyr i vannforsyningen i Trondheim. Her kan du lese mer om hoppekreps og Pallasea i vannforsyningsrørene.

Informasjon om vannkvalitet i Jonsvatnet og Benna

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 24 steder. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Her finner du informasjon vannkvalitet og resultater av analyser i 2018.

 

Lenke til Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Lovdata: Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hardheten: Drikkevannet fra Jonsvatnet og Benna kan karakteriseres som et bløtt drikkevann. Hardhetsgraden er 2-3 (dH). Det er derfor ikke nødvendig å tilføre vannet salt, f.eks. i oppvaskmaskinen på grunn av hardheten i vannet.

Kimtall: Gjennomsnittsverdien for kimtall 22°C for alle prøvepunkter i nettet er 25/ml. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for kimtall, men ved verdier over 100 skal årsaken undersøkes. Ingen prøvepunkter viser høye kimtallverdier over lengre tid.

Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet. Les om hva bakteriologiske drikkevannsanalyser forteller hos Folkehelseinstituttet. 

 

For ytterlige opplysninger omkring drikkevannskvalitet ta kontakt med Trondheim bydrift.

 

Utvidede kjemiske prøver

Analyseresultater del 1

Analyseresultater del 2

 

 

Sist oppdatert: 01.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001