Drikkevannskvalitet

Trondheim kommune har særdeles god drikkevannskvalitet.

I en lengre periode har hele Trondheim blitt forsynt med drikkevann fra Jonsvatnet. Benna er reservevannkilden til Trondheim. For at drikkevannet vi leverer skal være best mulig, er vi avhengig av å samarbeide med de som oppholder seg ved kilden. Det er derfor innført restriksjoner i nedslagsfeltene til drikkevannskildene.

Vannforsyningen i Klæbu er grunnvann som pumpes opp fra 50 meters dyp.

Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand i Trondheim

Vannkvalitet i Jonsvatnet og Benna

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 24 steder. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Her finner du informasjon vannkvalitet og resultater av analyser i 2020

Lenke til Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Lovdata: Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hardheten

Drikkevannet fra Jonsvatnet og Benna kan karakteriseres som et bløtt drikkevann. Hardhetsgraden er 2-3 (dH). Det er derfor ikke nødvendig å tilføre vannet salt, f.eks. i oppvaskmaskinen på grunn av hardheten i vannet.

Kimtall

Gjennomsnittsverdien for kimtall 22°C for alle prøvepunkter i nettet er 25/ml. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for kimtall, men ved verdier over 100 skal årsaken undersøkes. Ingen prøvepunkter viser høye kimtallverdier over lengre tid.

Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet. Les om hva bakteriologiske drikkevannsanalyser forteller hos Folkehelseinstituttet.

Ulik farge og smak på drikkevann

Innbyggere som forsynes av drikkevann fra både Jonsvatnet og Benna kan oppleve ulik farge og smak på vannet. Vannet fra Benna er klarere enn det som forsynes fra Jonsvatnet, som har noe mer farge. Enkelte syns også at vannet smaker ulikt.

Selv om det er noe mer farge i drikkevann fra Jonsvatnet betyr det ikke at kvaliteten er dårligere. Vannforsyningen fra begge plassene er trygg og drikkevannet har god kvalitet.

Drikkevann i Klæbu

Vannforsyningen i Klæbu er grunnvann som pumpes opp fra 50 meters dybde i morenemasser på Fremo. Fremo ligger i Melhus kommune.

Vannkvaliteten har vært særdeles god siden grunnvannsanlegget ble satt i gang i år 2000.

Vannet er karakterisert som middels hardt.

Analyseresultater drikkevann

Her finner du informasjon vannkvalitet og resultater av analyser i 2020.

For ytterlige opplysninger omkring drikkevannskvalitet ta kontakt med Trondheim bydrift.

Mikroplast i drikkevann

Norsk vann bestilte i 2018 en undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk. Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast og Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Små krepsdyr i vannforsyning

Det har vært noen få funn av krepsdyr i vannforsyningen i Trondheim. Her kan du lese mer om hoppekreps og Pallasea i vannforsyningsrørene.

Sist oppdatert: 05.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk0007MX