Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er i regi av Trondheim kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Vi har som målsetting å støtte innvandrerkvinner til å komme ut i arbeidslivet.

Hvem er målgruppa?

Innvandrerkvinner som:

 • Er hjemmeværende uten egen inntekt, og har ingen ytelser fra Nav.
 • Er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning
 • Er mellom 18 og 55 år
 • Ikke deltar på introduksjonsprogram
 • Er bosatt i Trondheim kommune
 • Har permanent oppholdstillatelse i Norge, eller ektefelle med permanent oppholdstillatelse i Norge.

Hva kan Jobbsjansen for innvandrerkvinner tilby deg?

 • Tett oppfølging
 • En kontaktperson
 • Nettverk
 • Tilrettelagt norskundervisning
 • Informasjon om:
  • Arbeidslivet
  • Jobbsøking
  • Karriereplan
  • Helse i arbeidslivet

Har du spørsmål om Jobbsjansen? Sjekk ut Jobbsjansen på Facebook, eller ta kontakt med oss.

Kontaktinfo

Holtermanns veg 70

Du finner oss i tredje etasje, gul sone, rom 357 og 358.

Sist oppdatert: 29.07.2021

A03-P1-EPI001