Hjem Sosiale tjenesterUngdomsboliger

Ungdomsboliger

Ungbo

Bystyret i Trondheim bestemte 4. oktober 2018 at Ungbo legges ned. Det betyr at vi ikke tar i mot nye Ungbo-søknader.

For deg som allerede bor i Ungbo-bolig

Behovet ditt for bolig vil bli ivaretatt i kontraktsperioden. Du vil mest sannsynlig få bo i boligen til husleiekontrakten din utløper, men det kan være at du vil få tilbud om annen kommunal bolig. Du kan også få hjelp av oss til å finne deg bolig på det private markedet dersom du har behov for det. Vi vil ta kontakt med deg og gi deg nærmere informasjon dersom dette berører deg. Hører du ikke noe fra oss løper husleiekontrakten din som normalt.

Har du spørsmål om dette er du velkommen til å ta kontakt med din kontaktperson i Ungbo ved Helse- og velferdskontor Falkenborg.

Ungdomsboliger i Innherredsveien 51

I Innherredsveien 51 har vi 23 ett-roms leiligheter for ungdom mellom 18 og 25 år. Det er ni boliger på 24 m2 og 14 boliger på 32 m2, med sovealkove. Du må være folkeregistrert i Trondheim kommune for å kunne få bolig her.

Tildeling av leiligheter

Ledige leiligheter vil bli annonsert i Adresseavisen og på www.hybel.no. Leilighetene blir tildelt ved at vi trekker mellom de som har søkt, og ser på sammensetningen av beboere i huset. Du kan ikke stå på venteliste hvis du ikke får tildelt leilighet. Da må du vente til det blir annonsert ledig leilighet, og søke på nytt. 

Hvor lenge kan du bo?

Du vil normalt få tilbud om en husleiekontrakt for tre år. Du har mulighet til å søke om å få forlenget leieforholdet, når kontrakten går ut. 

Husleie

Husleien varierer fra 6 200 kroner til 6 700 kroner i måneden. Prisene kan bli indeksregulert.

I tillegg kommer utgifter til strøm og internett.

Dyrehold

Fordi det er mange små boliger på et begrenset areal er det ikke tillatt med katt eller hund i boligene.

Hvordan søke om bolig i Innherredsveien 51

Fyll ut elektronisk søknadsskjema for å søke om bolig, eller forlengelse av leiekontrakt i Innherredsveien 51. 

Søk om bolig i Innherredsveien 51

Søk om forlengelse av leiekontrakt i Innherredsveien 51

Kontakt oss

Hvis du ønsker råd og veiledning, eller mer informasjon om boliger for ungdom og Innherredsveien 51, kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret i bydelen din. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene. 

Du kan også kontakte oss direkte på Helse- og velferdskontor Falkenborg eller ringe oss på telefon 72 54 15 00. 

Ved akutte hendelser utenom åpningstid, kontakt vakttelefon for kommunale bygninger telefon 73 53 78 17.

Sist oppdatert: 22.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001