Hjem Sosiale tjenesterPrivat omsorgsbolig

Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger:

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkår og vedtekter

Boliger for salg

Oversikt over boliger for salg

Søknader leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Laura Hangerås veg 3, andel 22. 2 etg, 2-roms, 59 m2. Innskudd kroner 1.377.278. Felleskostnader per måned kroner 6.859. Ta kontakt med DNB Eiendom v/ Andreas Elmenhorst 900 70 444. Ingen Søknadsfrist. Boligen selges til første søker som fyller kriteriene for kjøp av privat omsorgsbolig.

Laura Hangerås veg 3, andel 6. 1 etg, 2-roms, 59 m2. Innskudd kroner 1.372.578. Felleskostnader per måned kroner 6.895. DNB Eiendom v/ Erik Ringseth Oxaal 482 34 493. Ingen Søknadsfrist. Boligen selges til første søker som fyller kriteriene for kjøp av privat omsorgsbolig.

Innherredsveien 48, andel 5. 1 etg. 2-roms, 54 m2. Innskudd kroner 962.000. Felleskostnader per måned kroner 7.041. Tryggbo AS v/ Mona Ødegård 73 80 95 70 / 924 42 800. Ingen Søknadsfrist. Boligen selges til første søker som fyller kriteriene for kjøp av privat omsorgsbolig.

Nordre Hallsetveg 92, andel 8. 1 etg, 3-roms, 70 m2. Innskudd kroner 1.811.584. Felleskostnader per måned kroner 7.213. Fellesvisning mandag 18.11.2019 klokken 18.00-19.00. Storheia Eiendomsmegling As v/ Steinar Hovlandsvåg, 915 60 775. Søknadsfrist til Trondheim kommune 22.11.2019.

Frostaveien 2D, andel 28. 4 etg, 3-roms, 69 m2. Innskudd kroner 1.309.300. Felleskostnader per måned kroner 4.802. Fellesvisning onsdag 20.11.2019 klokken 16.30-17.30. Bjerkan Stav Advokatfirma AS v/ Åse Nordaune, 470 25 715. Søknadsfrist Trondheim kommune 22.11.2019.

Mellomila 78, andel 18. 2 etg. 2-roms, 63 m2. Innskudd kroner 1.576.596. Felleskostnader per måned kroner 4.083. Fellesvisning tirsdag 19.11.2019 klokken 13.00-14.00. Meglerhuset Nylander AS v/ Sindre Hoem Mathisen, 945 06 300. Søknadsfrist Trondheim kommune 22.11.2019.

Frostaveien 2A, andel 3. 3 etg. 3-roms, 71 m2. Innskudd kroner 1.623.000. Felleskostnader per måned kroner 5.704. Fellesvisning onsdag 27.11.2019 klokken 17.00-17.45. Eiendomsmegler 1 Midt-Norge v/ Islam Gerikhanov 462 15 058. Søknadsfrist til Trondheim kommune 29.11.2019

Frostaveien 2D, andel 26. 4 etg. 2-roms, 50 m2. Innskudd kroner 979.500. Felleskostnader per måned kroner 4.131. Fellesvisning tirsdag 26.11.2019 klokken 16.30-17.00. Proa Eiendomsmegling AS v/ Kjersti Ristan 970 59 227. Søknadsfrist til Trondheim kommune 29.11.2019

Innherredsveien 48, andel 26. 3 etg. 2-roms, 56 m2. Innskudd kroner  1.089.000. Felleskostnader per måned kroner 7.659. Fellesvisning torsdag 28.11.2019 klokken 17.00-17.45.Eiendomsmegler 1 v/ Markus Tangvik , 992 43 322. Søknadsfrist til Trondheim kommune 29.11.2019.

 

 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13 eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse og velferdskontoret.

Se også:www.trondheim.kommune.no/priv-omsbolig    

 

 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13 eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse og velferdskontoret.

Se også:www.trondheim.kommune.no/priv-omsbolig    

 

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13 eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må søkes om hos helse og velferdskontoret.

Se også: www.trondheim.kommune.no/priv-omsbolig      

Kommunen har ingen venteliste for personer som  ønsker å kjøpe omsorgsbolig. Interesserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

Innskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning (i følge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Søknad

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. Interesserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger. 

Søknaden leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes i posten til:
Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Helse- og velferdskontor Lerkendal godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Helse- og velferdskontor Lerkendal gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

Søknadsskjema - godkjenning med bolig- og helseopplysninger.

Oversikt over private omsorgsboliger

Kontaktinformasjon 

Trenger du hjelp eller veiledning, ta kontakt med:

Helse- og velferdskontor Lerkendal
Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13)

Postadresse:
Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Leder: Frank Meland

Når en privat omsorgsbolig selges, annonserer Trondheim kommune boligen under kommunens annonser/kunngjøringer i Adresseavisen.

Større omsorgsboligprosjekt blir boligene annonsert for salg i egne annonser i Adresseavisen.

Sist oppdatert: 19.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001