Privat omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en fysisk tilrettelagt bolig du kan kjøpe hvis du på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for det.

Hvem kan kjøpe omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er fysisk tilpasset for orienterings- og bevegelseshemmede. Boligene er planlagt slik at beboere kan motta omsorgstjenester hjemme dersom det er behov for det. Noen omsorgsboliger er bygget i tilknytning til sykehjem, bydelskafé og aktivitetssenter. Private omsorgsboliger i Trondheim er organisert i borettslag. De fleste boligene er på to rom, men det finnes også noen tre-roms leiligheter.

Boligene har fått offentlig tilskudd til oppføring, og er derfor forbeholdt personer som på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom har behov for slik bolig. Kommunen har godkjenningsplikt og skal passe på at boligene kjøpes av personer som har størst behov for omsorgsbolig.

Trondheim bystyre har vedtatt kriterier for hvem som skal prioriteres for kjøp av private omsorgsboliger

Personer som er mottakere av pleie- og omsorgstjenester fra Trondheim kommune, personer som på grunn av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller alder (over 60 år) har behov for slik bolig. Private omsorgsboliger skal i hovedsak forbeholdes husstander bosatt i Trondheim eller med tilknytning til Trondheim.

Pris

Omsorgsboliger i borettslag har innskudd som er prisregulert ved videre salg. Det vil si at selger får opprinnelig innskudd tillagt konsumprisindeks og innbetaling til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Eventuelle påkostninger blir lagt til, og skader trukket fra. Dette er gjort for at det offentlige tilskuddet skal forbli i boligprosjektet og ikke bare komme førstegangskjøpere til gode. I borettslag med omsorgsboliger er bestemmelser om prisregulering og krav til andelseiere hjemlet i lagets stiftelsesvilkår og vedtekter.

Boliger for salg

Oversikt over boliger for salg

Søknader leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Karolinerveien 15, andel 4. 2. etg., 2-roms, 63 m2. Innskudd kroner 2.006.000 Felleskostnader per måned kroner 8394. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Ingen søknadsfrist, tildeles første søker som fyller vilkår

Parallellen 25, seksjon 33. 1. etg, 2-rom, 59 m2. Innskudd kroner 1.918.521. Felleskostnader per måned kroner 2.091. Visning tirsdag 09.11.2021 klokken 13.00. Ta kontakt med Eie Eiendomsmegling v/ Yasin Unal, 97 40 64 38 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 12.11.2021.

Karolinerveien 15, andel 19. 5. etg, 3-roms, 74 m2. Innskudd kroner 2.123.000. Felleskostnader per måned kroner 9.443. Visning tirsdag 09.11.2021 klokken 16.00-16.30. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård, 73 80 95 70 / 92 44 28 00 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 12.11.2021.

Olava Skomakers veg 1, andel 26. 3. etg, 2-roms, 51 m2. Innskudd kroner 1.782.200. Felleskostnader per måned kroner 6.567. Visning tirsdag 09.11.2021 klokken 12.00. Ta kontakt med Eiendomsmegler 1 Midt-Norge v/ Mathias Åsvang, 40 28 37 19 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 12.11.2021.

Anna Haarsakers veg 3, andel 36. 2. etg, 2-roms, 58 m2. Innskudd kroner 1.668.000. Felleskostnader per måned kroner 5.202. Visning mandag 15.11.2021 klokken 17.00-17.30. Ta kontakt med Tryggbo AS v/ Mona Ødegård på telefon 73 80 95 70 /  92 44 28 00, for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 19.11.2021.

Ranheimsvegen 183, andel 22. 2 etg, 2-roms, 58 m2. Innskudd kroner 959.236. Felleskostnader kroner 5.255. Visning tirsdag 16.11.2021 klokken 12.00. Ta kontakt med DNB Eiendom v/ Andreas Elmenhorst, 90 07 04 44 for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 19.11.2021.

Bråmyra 6, andel 41. 1 etg, 2-roms, 59 m2. Innskudd kroner 1.241.604. Felleskostnader per måned kroner 7.669. Visning mandag 22.11.2021 klokken 13.00. Ta kontakt med DNB Eiendom v/ Fredrik Gulbrandsen på telefon 48 04 84 22, for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.11.2021.

Anna Haarsakers veg 3, andel 22. 1. etg, 2-roms, 58 m2. Innskudd kroner 1.668.000. Felleskostnader per måned kroner 5.202. Visning tirsdag 23.11.2021 klokken 16.00-19.00. Ta kontakt med Mariann Kaasbøll på telefon 94 82 73 52, for informasjon og påmelding til visning. Søknadsfrist til Trondheim kommune 26.11.2021.

 

 

Se også: www.trondheim.kommune.no/priv-omsbolig

Kjøper skal godkjennes av Trondheim kommune. Søknad om godkjenning leveres på Trondheimsporten, Sorgenfriveien 13 eller sendes Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Omsorgstjenester følger ikke automatisk med boligen. Dette må det søkes om hos helse og velferdskontoret.

Kommunen har ingen venteliste for personer som ønsker å kjøpe omsorgsbolig. Interesserte må selv følge med i annonsering av slike boligsalg. Når kommunen har godkjent en interessent som kjøper av privat omsorgsbolig, foregår eiendomshandelen direkte mellom kjøper og selger/eiendomsmegler.

Innskuddet fremgår av annonsen og er fastsatt av offentlig godkjent takstmann for selgers regning (i følge det enkelte borettslags vedtekter). I tråd med borettslagsloven skal borettslagets styre godkjenne ny andelseier. Slik godkjenning kan ikke overprøve kommunens godkjenning av bolig- og helsemessige behov.

Søknad

Kommunen skal påse at omsorgsboliger kjøpes av personer med behov for slik bolig. Interesserte kjøpere må derfor fylle ut et godkjenningsskjema med bolig- og helseopplysninger.

Søknaden leveres på Trondheimsporten (Sorgenfriveien 13) eller sendes i posten til:

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Helse- og velferdskontor Lerkendal godkjenner og prioriterer ny kjøper utfra bolig- og omsorgsbehov. Helse- og velferdskontor Lerkendal gir tilbakemelding til alle som meldte interesse for å kjøpe boligen og til selger/eiendomsmegler.

Søknadsskjema - godkjenning med bolig- og helseopplysninger.

Oversikt over private omsorgsboliger

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kjøp av privat omsorgsbolig og søknadsprosessen, ta kontakt med Boligtildeling ved

  • Kari Anne Jensen, tlf. 90 12 59 96
  • Astrid Homme Utgaard, tlf. 47 70 86 72
  • Helse- og Velferdskontor Lerkendal, tlf. 72 54 64 00

Du kan også sende en e-post til bolig.hv-lerkendal@trondheim.kommune.no.

Vi tar kun imot søknader til konkrete utlyste boliger og vi tar ikke imot søknader per e-post.

Skal du selge bolig?

Dersom du skal selge en privat omsorgsbolig, ber vi om at alle bestillinger sendes på e-post til postmottaket vårt. Vi trenger opplysninger om hvilken adresse og andelsnummer som skal selges. Antall rom, kvadratmeter og etasje. Felleskostnader per måned og ny takst. Vi må også ha navn, adresse og kontaktinformasjon til selger. Vi anbefaler bruk av megler.

Trondheim kommune annonserer gratis i lørdagsutgaven av Adresseavisen, samt på våre hjemmesider. Vi informerer saksbehandlerne ved Helse og velferdskontorene om private omsorgsboliger som er for salg, men vi har ingen venteliste. Ring oss gjerne dersom du har ytterligere spørsmål.

Sist oppdatert: 10.11.2021

A03-P1-EPI001