Hjem SkoleTrondheim voksenopplæringssenterSpesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Lese- skrive og matematikkvansker

Har du lese-, skrive- eller matematikkvansker? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning.  Spesialundervisningen er et gratis tilbud som blir tilpasset søkerens behov. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut søknaden.  

Kontaktperson: Tove Bonsaksen, 918 06 147.

Søke

Søk om utredning av lese- skrive- eller matematikkvansker

Søk om spesialundervisning

 

Funksjonshemmede

Trondheim voksenopplæringssenter gir spesialundervisning til voksne med ulike typer funksjonshemminger.

Områder:

 • Språk og alternativ kommunikasjon
 • Bruk av tekniske hjelpemidler for øke selvstendighet
 • Grunnleggende datakompetanse
 • Grunnleggende begreps- og samfunnsorientering
 • Lese- og skrivetrening
 • Samhandling og mestring av hverdagen
 • Hverdagsmatematikk
 • Annet

Undervisningen gis oftest individuelt. 
Kontaktperson: Tone Daaland, 900 88 009

Søke 

Du kan søke om spesialundervisning ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

  

Hørselshemmede

Har du en hørselshemming? Trondheim voksenopplæringssenter kan tilby deg utredning og tilrettelagt undervisning.

Tilbudet består av:

 • Tilrettelegging av den vanlige undervisningen
 • Veiledning til den vanlige undervisningen
 • Tilpasset spesialundervisning
 • Opplæring i norsk, samfunnskunnskap, IKT og bruk av mobiltelefon

Kontaktperson: Bodil Brandslet, 402 31 460 (sms).

"Trovo" på tegnspråk

Søke

Du kan søke om opptak ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema.

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

 

Synshemmede

Er du blind eller svaksynt? Trondheim voksenopplæringssenter kan gi deg tilrettelagt undervisning. 

Tilbudet består av:

 • Tilrettelegging av og veiledning til den ordinære undervisninga
 • Tilpasset spesialundervisning i bruk av dataprogrammer
 • ADL dagliglivets gjøremål
 • Mobilitet
 • Opplæring i punktskrift

Kontaktperson: Kristin Lundberg, 916 72 189

Søke

Du kan søke om undervisning for blinde og svaksynte ved å fylle ut søknadsskjema

Du vil få en inntakssamtale for å komme fram til et best mulig opplæringstilbud.

 

Logopedi

Trondheim voksenopplæringssenter - avdeling for logopedi (tidligere Logopedisk senter) skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale-,og kommunikasjonsvansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter. 

Her får du undervisning ved:

 • Stemmevansker
 • Ervervede språk- og talevansker
 • Stamming og løpsk tale
 • Språk og uttalevansker
 • Lyttetrening etter CI-operasjon

Avdeling for logopedi: 72 54 44 50 / 72 54 49 30
Adresse: Sorgenfriveien 19

Kontaktperson: Kristin Lundberg, 916 72 189

 

Pedagogisk rehabilitering (PR)

PR er et tilrettelagt norskkurs for personer som i sin språklæring sliter med virkninger av PTSD eller har eksilrelaterte lærevansker. 

Kontaktperson: Tone Minsaas, 900 30 683

 

Sist oppdatert: 21.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001