PPT for voksne

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for voksne skal bistå personer som ønsker opplæring på grunnskolens område.
  • Voksne som har rett til grunnskoleopplæring kan ha rett til spesialundervisning.

Vårt oppdrag er primært å veilede skolen (Trondheim voksenopplæringssenter) og sørge for at skolen ved behov gir tilpasset undervisning eller spesialundervisning. Vi gir ikke tjenester til videregåendeelever eller andre med studentstatus, så fremt det ikke er behov for opplæring på grunnskolens område.

Hvordan tar du kontakt?

Dersom du er elev ved Trondheim voksenopplæringssenter, ber vi deg snakke med din lærer for å få bistand til kontakte oss. Dersom du ikke er elev, kan du kontakte oss på telefonen, for å avklare om du har rett til voksenopplæring/spesialundervisning. For rask saksgang ber vi deg fylle ut begge skjemaene nedenfor:

Taushetsplikt

Personopplysninger er unntatt offentligheten og oppbevares i egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet. Slike opplysninger gis ikke videre uten samtykke

Kontaktinfo

Postadresse:
PPT for voksne
Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Lerkendal
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Telefon: 72 54 64 00

Besøksadresse:
Sorgenfriveien 13
7031 Trondheim

TK org-kode: 036600

PPT for barn

Se også PPT for barn

Sist oppdatert: 12.01.2021

A03-P1-EPI001