Meldeboka

Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom barnehager, skoler, SFO og foresatte i Trondheim kommune. Tjenesten skal være den primære kommunikasjonskanalen for skriftlig kommunikasjon mellom barnehage/skole og hjem.

Logg inn i Meldeboka

Hvordan komme i gang med Meldeboka

Meldeboka nås på meldeboka.trondheim.kommune.no, eller direkte hos leverandøren på trondheim.skolepro.no.

Du bruker ID-porten (BankID, MinID osv.) for innlogging. Alle foresatte som har elever ved skolene i Trondheim eller barn i kommunal barnehage, vil være registrert i systemet.

På webportalen må man logge inn med ID-porten hver gang man bruker Meldeboka. Ved bruk av mobilappen må man logge inn med ID-porten første gang, men får tilbud om å sette en selvvalgt PIN-kode for senere innlogging.

Mobilappen er tilgjengelig i App Store og Google Play, og finnes enklest ved å søke på «Meldeboka Trondheim». Noen nyere Android telefoner støtter ikke lengre appen Meldeboka Trondheim.

I Meldeboka vil du som foresatt:

  • få oversikt over kommende aktiviteter du som foresatt eller ditt/dine barn skal delta på
  • melde fravær til skolen/barnehagen
  • avgi samtykker som skolen/barnehagen etterspør
  • legge inn henteregler og hentemeldinger for barn på SFO/barnehage
  • sende melding til kontaktlærer, SFO eller barnehagepersonale
  • lese meldinger sendt til deg fra skolen, SFO og barnehagen
  • kunne motta varsling på e-post eller push-melding til smarttelefon når ditt barn er hentet eller gått hjem fra SFO

Med Meldeboka vil lærerne få bedre oversikt over fravær til elever og kunne være sikker på at alle foresatte mottar nødvendig informasjon. Lærerne vil også bruke mindre tid på å sjekke meldebøker, og kan bruke mer av sin tid på undervisning og tilrettelegging for elevene.

Her kan du lese veiledninger for hvordan du legger inn fravær, hentemeldinger og hvordan du fyller ut samtykkeskjemaet i Meldeboka.

Har du spørsmål eller opplever feil med Meldeboka, ta kontakt med din barnehage/skole.

Du kan også bruke tilbakemeldingsskjemaet i Meldeboka.

Sist oppdatert: 15.09.2021

A03-P1-EPI001