Hjem SkoleSkolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. 

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. Se kontaktinfo på den enkelte skolens hjemmeside for navn og trefftider.

Som en del av Barne- og familietjenesten, samarbeider helsesøster med mange ulike faggrupper etter behov.  Alle skoler har kontaktpersoner med helsefaglig, sosialfaglig og pedagog/psykologisk kompetanse.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Helsesykepleier deltar fast på møter i skolens fagteam
  • I samarbeid med skolen innkaller vi alle elever med høyt fravær til samtale
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig
  • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

Med de foresattes tillatelse overføres barnets journal fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny skole.

Hvis du har flyttet ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon eller skolehelsetjeneste, slik at journalen til barnet ditt blir sendt til helsesykepleier ved den skolen barnet nå tilhører.

Sist oppdatert: 15.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001