Skolebygging

Trondheim kommune har en stolt skolebyggtradisjon og er kjent landet over som en god og utviklende skoleeier, som tar godt vare på skoleanlegg. Gode skoleanlegg legger til rette for elevers læring, utvikling og trivsel gjennom gode læringsmiljøer og gode arbeidsforhold for personalet. I tillegg er de viktige nærmiljøanlegg for idrett og for det sosiale og kulturelle livet for barn, unge og voksne i bydelene.

SkoleSkoleSkole

Nye skoler og utvidelser 2018-2020

Skoler under bygging

 • Lilleby skole (utvidelse planlagt ferdig sommeren 2021)
 • Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole (planlagt ferdig sommeren 2021)

Planlagte nye skoler

 • Nidarvoll skole og Sunnland skole (planlagt ferdig i januar 2024)
 • Granås ungdomsskole (planlagt ferdig i 2026)
 • Ny skole - avgjøres i forbindelse med behandling av skolebehovsplan høsten 2021

Planlagt rehabilitering av skoler

 • Stabbursmoen (planlagt ferdig 2024/2025)
 • Åsheim barneskole (planlagt ferdig 2026/2027)

Skolekapasitetskart

Skolegrenser

Funksjons- og arealprogram

“Vi skaper rommet” - skoler som skal inn i plan og byggeprosesser

"Vi skaper rommet" er et nettverk i Trondheim kommune som skal utvikle varierte, kreative og bærekraftige læringsmiljø i Trondheimsskolen.

Nettverket har som mål å finne sammenhengen mellom pedagogiske og arkitektoniske perspektiver.

Det fysiske miljøet sees på som en viktig pedagogisk ressurs.

Skolene som er med i nettverket er i plan- og byggeprosesser og har en spesiell interesse for det fysiske læringsmiljøet:

 • Lade skole
 • Okstad skole
 • Huseby barneskole
 • Huseby ungdomsskole
 • Ranheim skole
 • Nidarvoll skole
 • Stabbursmoen skole
 • Strindheim skole
 • Sjetne skole
 • Sunnland skole

Kommunedirektørens fagstab og Trondheim Eiendom deltar sammen med SINTEF og NTNU.

Midlertidige skoleanlegg

For flere prosjekter er det en forutsetning at skolen kan ha midlertidig tilhold i erstatningslokaler mens byggingen pågår. Prosjektene må derfor tilpasses i tid og omfang slik at kommunens midlertidige skoleanlegg utnyttes best mulig. For tiden benyttes fire midlertidige skoleanlegg:

 • Gamle Kolstad skole: Det er ikke avklart om, og eventuelt hvordan, anlegget skal brukes etter at Huseby barneskole står ferdig i 2021
 • Brøset midlertidige skole: Paviljongskole med kapasitet på om lag 550 elever. Fra høsten 2021 og frem til ny skole er ferdig, holder Sunnland skoles elever til her.
 • Sverresmyr midlertidige skole: Paviljongskole med om lag 500 elever. Fra høsten 2021 og frem til ny skole er ferdig, holder Nidarvoll skoles mellomtrinn til her.
 • Småbarnstrinnet på Nidarvoll skole holder til på gamle Sunnland skole fra høsten 2021 og frem til ny skole er ferdig.
Skolebehovsplan for trondheimsskolen 2020-2035

Kommunedirektøren arbeider med å fremme en revidert skolebehovsplan høsten 2021. Gjennom behandling av denne saken vil Bystyret vedta rekkefølgen på aktuelle investeringsprosjekter på skoleområdet.

Som en del av dette arbeidet gjennomføres flere områdevurderinger:

 • Skolestruktur Lilleby - Lade - føringer for videre planlegging
 • Skolestruktur Ranheim (pågår)
 • Skolestruktur Sjetne - Tiller (pågår)
 • Etablering av Granås ungdomsskolekrets (pågår)
 • Etablering av Brøset interimskole (pågår)

Sist oppdatert: 18.05.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk0005EB