Hjem SkoleRealfag

Realfag

Trondheim er tildelt status som Realfagkommune i perioden 2015-2019. Dette er et tiltak i den nasjonale strategien Tett på realfag med overordnet mål å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag.

Les mer om Tett på realfag

 

Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

Tilhørende Tiltaksplan 2018

Trondheim kommunes realfagsstrategi

Kommunes politikere har vedtatt Trondheim kommunes realfagstrategi “Utforsker i dag, utvikler i morgen”

Trondheim kommune ønsker til enhver tid å tilby en opplæring basert på oppdatert forskning og erfaring. Vår realfagstrategi skal bidra til å synliggjøre hvordan nå målet om å være teknologihovedstad i Norge. Universitet- og høyskolesektoren er svært viktige medspillere. Samarbeidet med Vitensenteret, Trondheim Makers, First Lego League, Ungt entreprenørskap og andre må videreutvikles for å gi innhold til læring i teknologihovedstaden. Grønn barneby med årlig sertifisering av alle enheter bidrar til opplæring for bærekraftig utvikling. 

I skolen og barnehagen settes fokus på utforskende og kreative prosesser for økt forståelse, mestring og motivasjon i realfagene. Alle skoler i Trondheim kommune har fått utstyr for å gjøre realfagsundervisningen mer praktisk og utforskende.

Utvikling av tilbudet til barn og unge språk, ikt og realfag sees i sammenheng.

Eksempler på realfagssatsingen i Trondheim

Realfagkommuneprosjekt: Utforsker i dag, utvikler i morgen

I samarbeid med NTNU, Skolelaboratoriet har sju grunnskoler og ni barnehager gjennomført et flerårig kompetanseutviklingsprosjekt for utforskende læring i realfag.

Realfagløyper

Flere skoler starter høsten 2018 et kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt senter for naturfag. Les mer om realfagsløyper her

MAM - Mestre ambisiøs matematikkundervisning

Høsten 2018 starter 10 nye skoler i et kompetanseutviklingsprogram for bedre matematikkundervisning i samarbeid med Nasjonalt senter for matematikk. Les mer om MAM her

Realfagrom

Alle skoler i kommunen har i løpet av de senere år fått tildelt midler til innkjøp av undervisningsmateriell til mer praktisk realfag. Noen skoler har funnet plass til et eget realfagrom, mens alle har målsetting om å skape rom for realfag ved bruk av materiellet i sine undervisningsarealer.

I perioden 2012-2015 deltok 40 skoler i tillegg i et ett-årig skolebaserte prosjekt med fokus på utvikling av god undervisningspraksis.

Vitensenteret i Trondheim

Alle grunnskoleelever i kommunen har tilgang til Vitensenteret i skoletiden som en del av undervisningen. Dette gjelder både besøk og aktivitet i utstilling og arbeid i verksted.

 • Newton Energirom
  Alle elever på 9. trinn delta i et todagers oppdrag som forskerteam i prosjektet IEA – Energi for framtiden.

 • Talentsenteret
  Dette er en nasjonal satsing hvor målet er å gi elever fra 7.trinn til VG2 en ny arena for å utvikle seg i realfag. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer. Målgruppen er både elever som presterer på høyt faglig nivå, og elever som har potensialet for å prestere på høyt nivå.

Valgfag 8. - 10.trinn

Valgfag – skal bidra til å gjøre ungdomstrinnet mer motiverende gjennom mer praktisk og variert undervisning. Kommunen har opprettet nettverk for alle lærerne i valgfag. Fordypning innen områder i realfag finnes for eksempel i

 • Teknologi i praksis

 • Programmering

 • Forskning i praksis

 • Natur, miljø og friluftsliv

 • Produksjon av varer og tjenester

 • Design og redesign

Oversikt over alle valgfagene på Utdanningsdirektoratets nettsted.

First Lego League

First Lego League er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år).  http://hjernekraft.org/

Stavset skole er ressursskole, les mer om lokal turnering i First Lego League.

Grønn Barneby

Grønn Barneby er en arbeidsgruppe som støtter offentlige og private skoler og barnehager i Trondheim med opplæring for bærekraftig utvikling, klima og folkehelse. Alle kommunale skoler, samt kommunale og private barnehager har gjennomført en sertifisering for å få heise Grønt Flagg, denne må resertifiseres hvert år.

Lektor 2

Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. (http://www.lektor2.no/ )

Science Camp sommerskole

Trondheim kommune tilbyr gratis 1 ukes sommerskole for elever fra 5.-10.trinn med workshops innen realfag, musikk og kunst. Den ble sommeren 2018 arrangert for 2.gang. https://sites.google.com/skole.trondheim.kommune.no/sciencecamp/hjem

I 2019 planlegges Science Camp gjennomført i samarbeid med NTNUs Vitenskapsfestival.   

Kontaktperson for realfagsatsingen

Ingeborg Ranøyen

Prosjektleder

Mob: 951 07 347

E-post: ingeborg.ranoyen@trondheim.kommune.no

 

 

Sist oppdatert: 05.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001