Hjem SkoleLekser i skolen

Lekser i skolen

Forsøk med lekser i trondheimsskolen skoleåret 2019/2020

Forsøk med lekser i skolen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for betydningen av lekser. I forsøket sees det særlig på:

  • sosiale og emosjonelle forhold knyttet til lekser
  • lekser i et familieperspektiv
  • elevenes læringsutbytte knyttet til arbeidet med lekser

 

Det prøves ut to ordninger for “leksefri skole” på 5.-7. trinn ved fire skoler:

  • Ved Byåsen skole og Romolslia skole gjennomføres en ordning hvor elevene ikke får arbeidsoppgaver pålagt av skolen hjemme. 

  • Ved Flatåsen skole og Stabbursmoen skole gjennomføres en ordning uten pålagte arbeidsoppgaver hjemme. Skoleuka utvides med inntil to timer. I den utvidede skoletiden skal det arbeides med temaer og kompetansemål fra den ordinære undervisningen. Lærere støtter og veileder elevene i arbeidet.

Bakgrunn for forsøket

De overordnede målene i trondheimsskolen er at elever og foresatte gjennom samordning av skole, arbeidet med lekser og leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.

Forsøket skal være et alternativ til dagens ordning med  “målrettet leksehjelp”, hvor det gis leksehjelp på frivillig basis på 4.-7. trinn. I forsøket vil det undersøkes om alternativene kan gi en større grad av sosial utjevning enn dagens ordning, og om eleven opplever å få mer fritid og rom for fritidsaktiviteter. Forsøket kan bidra til en økt bevissthet rundt lekser i hele trondheimsskolen.

NTNU ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og Institutt for lærerutdanning deltar med følgeforskning.

 Har du spørsmål til forsøket

Ta kontakt med:
Mikael Lyngstad
Rådgiver i rådmannens stab
E-post: mikael.lyngstad@trondheim.kommune.no 

Sist oppdatert: 04.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001