Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er et rådsorgan for foreldre i trondheimsskolen. Formålet er samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som tjenesteyter, for å sikre et skoletilbud med høy kvalitet.

KFG skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i grunnskolen og være en formell arena for samhandling mellom foreldre, kommunedirektør og politisk nivå.

Gode skoler utvikles i et samspill mellom foreldre og kommunen som skoleeier. Samspillet skal være preget av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.

Vedtekter

Medlemmer

 • Leder Turid Dory Reenaas, Blussuvoll skole, 41 21 58 71
 • Nestleder Ståle Sand Kalkvik, Charlottenlund ungdomsskole, 91 51 49 74
 • 2. nestleder Boye Romundstad, Hoeggen Skole, 97 06 24 20
 • Bente Asegg, Spongdal skole
 • Lise Risstad, Spongdal skole
 • Verena Døsvik, Stavset skole
 • Marte Kristoffersen, Charlottenlund barneskole
 • Elin Valvatne, Charlottenlund barneskole
 • Torbjørn Houge, Brundalen skole
 • Lene Juul-Røstum, Kattem skole
 • Hans Lervik, Rosten skole

Møtereferat blir lagt ut fortløpende på innsynssidene

Myndighet og ansvar

KFG skal:

 • arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem
 • ivareta foreldrene sine interesser overfor rådmann og politisk nivå
 • være høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten
 • kalle inn til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det

Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Kommunedirektøren legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFG.

Valg av medlemmer

For å bli med i KFG kan du la deg nominere av FAU ved skolen til ditt barn eller møte opp direkte på valgmøtet. Det velges fire representanter fra de fire bydelene Heimdal, Østbyen, Lerkendal og Midtbyen. Hvis noen bydeler ikke har fire, kan en annen bydel få flere representanter i rådet. Totalt består KFG av maksimum 16 personer. Funksjonstiden er 2 år. Valg gjøres ved akklamasjon eller stemmegivning og hver skole har én stemme. Rådet konstituerer seg selv på sitt første møte. Det velges minimum leder, nestleder og referent.

Kontaktperson hos rådmannen:

Hans Andreas Knutsen, 94 80 87 00

Send e-post til KFG

Sist oppdatert: 10.09.2021

A03-P1-EPI001