Hjem SkoleKommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen (KFG) er et rådsorgan for foreldre i trondheimsskolen. Formålet er samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som tjenesteyter, for å sikre et skoletilbud med høy kvalitet.
 
KFG skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i grunnskolen og være en formell arena for samhandling mellom foreldre, rådmann og politisk nivå.
 
Gode skoler utvikles i et samspill mellom foreldre og kommunen som skoleeier. Samspillet skal være preget av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.
 
 

Medlemmer 

Myndighet og ansvar

KFG skal:
 
  • arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem
  • ivareta foreldrene sine interesser overfor rådmann og politisk nivå
  • være høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten
  • kalle inn til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det 
Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFG.
 

Valg av medlemmer

For å bli med i KFG kan du la deg nominere av FAU ved skolen til ditt barn eller møte opp direkte på valgmøtet. Det velges fire representanter fra de fire bydelene Heimdal, Østbyen, Lerkendal og Midtbyen. Hvis noen bydeler ikke har fire, kan en annen bydel få flere representanter i rådet. Totalt består KFG av maksimum 16 personer. Funksjonstiden er 2 år. Valg gjøres ved akklamasjon eller stemmegivning og hver skole har én stemme. Rådet konstituerer seg selv på sitt første møte. Det velges minimum leder, nestleder og referent.
 
Kontaktperson hos rådmannen:
Kristin Tveranger Alfer, mobil 918 88 422.
 

Sist oppdatert: 15.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001