Hjem SkoleFritak fra opplæringa

Fritak fra opplæringa

Fritak fra aktiviteter

Ditt barn skal få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som dere mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Dere må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Vi vil for øvrig understreke at kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4 )

Gudstjenester i skoletiden

Dere, eller barnet selv om det er over 15 år, kan melde fritak fra deltakelse i gudstjeneste. Fritak gjelder også øving til deltakelse i gudstjeneste.

Veileder fra Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester

Fritak fra vurdering med karakter

Hvis ditt barn skal ha fritak for vurdering med karakter i et fag, skal det likevel få vurdering uten karakter. Det er rektor ved skolen som fatter vedtak om fritak fra vurdering med karakter.

Hva sier loven?

 

Fritak fra opplæringsplikten

I helt spesielle tilfeller kan det av hensyn til eleven være behov for fritak fra opplæringsplikten jf opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd.

 

Sist oppdatert: 02.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001