Valg 2021

Valg-logo

Stortings- og sametingsvalget er 13. september 2021.

Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ved sametingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er registert i Sametingets valgmanntall

Manntall til begge valgene er lagt ut til gjennomsyn på Bytorget, Erling Skakkes gate 14.

Når og hvor kan du stemme?

Forhåndsstemme

Du kan avgi forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september i hvilken som helst kommune. Det er også mulig å stemme fra utlandet til og med 3. september.

I Trondheim kan du avgi forhåndsstemme på disse stedene:

Fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september

På bibliotekene kan du stemme i ordinær åpningstid.

Fra mandag 23. august til og med fredag 10. september
 • Torvet, kl. 10.00-18.00 (mandag-lørdag)
Fra mandag 30. august til og med fredag 10. september
 • City Lade, kl. 09.00-21.00 (20.00)
 • City Syd, kl. 09.00-21.00 (20.00)
 • Sirkus shopping, kl. 09.00-21.00 (20.00)
 • NTNU Dragvoll, Inngang F, kl. 10.00-17.00
 • NTNU Glassgården Elektro, kl. 10.00-17.00
Fra mandag 6. september til og med fredag 10. september

Stemme på valgdagen

På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021.

Søndag 12. september kan du stemme kl. 13.00-18.00 på Hovedbiblioteket

Mandag 13. september kan du stemme kl. 09.00-21.00. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. I Trondheim kommune er det 42 valglokaler, som du finner på valglokaler.no.

Hjemmestemming

Er du syk eller ufør? Da kan du kontakte bystyresekretariatet innen kl. 10.00 den 10. september om å forhåndsstemme hjemme.

Digitale valgkort

De fleste velgerne får valgkortet tilsendt digitalt i år. Det betyr at du viser fram skjermbildet på smarttelefonen når du stemmer.

Valgdirektoratet har lagt ut informasjon på sine nettsider valg.no.

Hva gjør jeg hvis jeg er i karantene eller isolasjon?

Dersom du er i karantene eller isolasjon som følge av covid-19 skal du ikke stemme på de ordinære stemmestedene.

 • Hvis mulig bør du vente med å stemme til karantenetiden er over.
 • Er du i isolasjon, må du stemme hjemme og oppgi i søknaden at du er i isolasjon. Du kan søke frem til kl. 10.00 på valgdagen dersom du er manntallsført i Trondheim. Hvis du ikke er manntallsført i Trondheim, er søknadsfristen fredag 10.9. kl 10.00. Søknad sendes til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
 • Er du i karantene, kan du stemme i et telt ved sørvestre hjørne av Trondheim Spektrum. Hvis du ikke kan oppsøke dette, kan du søke om å stemme hjemme, se punktet om isolasjon ovenfor.

Sametingsvalget 2021

Valg til Sametinget avholdes på de samme stemmestedene og til samme tid som stortingsvalget, se ovenfor. Også her gjelder regelen om at du må stemme i hjemkommunen på valgdagen, men du kan forhåndsstemme i hele landet.

Trondheim er en del av Sørsamisk valgkrets. Det er seks lister som stiller til valg. Du får utdelt en konvolutt med alle listene i stemmelokalet. Stemmer du til en annen valgkrets, kan du bruke en egen avkryssingsseddel eller skrive listenavn på en blank seddel.

Sametinget sender ut valgkort på blåfarget papir til alle som er registrert i Sametingets valgmanntall. Du får stemme selv om du ikke har med valgkort, men ta det gjerne med hvis du har. Husk legitimasjon i alle fall.

Mer informasjon om sametingsvalget finner du på Sametingets nettsider

Ofte stilte spørsmål om valg

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er ja.

Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Velgere med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse kan selv peke ut en hjelper. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Se Valgdirektoratets nettsider.

Nyhetsoppslag om forhåndsstemming i Trondheim kommune.

Flere opplysninger om valglokaler i Trondheim og resten av landet finner du på valglokaler.no

Valgstyrets godkjenning av valget i Trondheim

Kontaktinformasjon

Valgsekretariatet

E-post: bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefonnummer:
Bystyresekretariatet
95 33 00 00

Post:
Valgstyret i Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Tidligere valgresultater

Valgresultater 2019

Her er resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Tall for Trøndelag

Tall for Trondheim - samlet

Tall for Trondheim - kretsvis

Nyheter om valg

Nå kan du stemme også på Torvet

Trondheim kommune har åpnet sin nye valgbod på Torvet. Her kan du forhåndsstemme til og med fredag 10. september.

Slik kan studenter i Trondheim stemme

Er du student i Trondheim, folkeregistrert i en annen kommune og lurer på hvordan du får avlagt din stemme ved høstens stortingsvalg? Her får du en oversikt over hvor og hvordan du får forhåndsstemt.

Forhåndsstemming i Trondheim ved stortings- og sametingsvalget 2021

Stemmerett til stortingsvalget har norske statsborgere født 2003 eller tidligere. Stemmerett til sametingsvalget har alle som er innført i sametingets valgmanntall.

Sist oppdatert: 04.11.2021

A03-P1-EPI001