Vi lager ny kommuneplan!

To mennesker som holder oppe en gressplen med by på, illustrasjon.

 

Vi er i gang med å lage både ny arealdel og samfunnsdel til kommuneplanen. Vil du følge eller delta i disse viktige prosessene?

 

Samfunnsdel

Følg arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Arealdel

Følg arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Gjeldende kommuneplan

Etter kommunesammenslåingen, gjelder fortsatt planer som ble vedtatt i tidligere Trondheim og Klæbu kommuner.

Les mer om hvilke typer planer kommunen har og hva de inneholder

A03-P1-EPI001