Alle planer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan - administrativ del

Kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020.

Regionale planer

Kommuneplanen

Kommuneplanen er den overordnede planen i kommunen og består av en arealdel og en samfunnsdel. Etter kommunesammenslåingen, gjelder fortsatt planer som ble vedtatt i tidligere Trondheim og Klæbu kommuner.

Vi lager ny kommuneplan!

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommunedelplaner samfunn

Temaplaner

Se også temaplaner, program, utredninger og prosjekter knyttet til arealbruk og transport

Sist oppdatert: 18.06.2021

A03-P1-EPI001