Ordfører

Ordfører Rita Ottervik

Rita Ottervik er Trondheims ordfører. Hun representerer Arbeiderpartiet. 

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Bystyre. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre).

Kontaktinformasjon 

Telefon: 72 54 61 11 / 72 54 61 15
Mobil: 952 63 011
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

Politiske verv 2015-2019:

Medlem i bystyret 
Medlem i formannskap/bygningsråd 
Representant til fylkesmøtet i KS 
Representant til Trondheimsregionen - regionrådet 
Medlem i Trondheim Havn IKS, representantskapet 
Medlem i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, representantskapet 
Varamedlem i godtgjøringsutvalget 
Representant til Midt-Norge 110-sentral, Representantskapet
Medlem i kulturpriskomiteen 
Medlem i frivillighetspriskomiteen 
Leder i mangfoldspris - priskomite 
Medlem i Internasjonalt utvalg 
Juryleder i Trondheim kommunes byggeskikkpris 
Leder i fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
 
Leder i hederspriskomiteen 

CV:

Organisasjonskonsulent 1998 - permisjon fra 1999
Politisk rådgiver ved statsministerens kontor 1996-1997
Sekretær i AUF 1992-1996 
Konsulent, Studentsamskipnaden i Trondheim 1992 Organisasjonsmedarbeider Handel og kontor 1991 
Ungdomssekretær AUF/LO 1989-1990 
NHF- Norges Handicapforbund (permisjon)
Nestleder AUF i Sør-Trøndelag 1997-1998 
Landsstyremedlem Det Norske Arbeiderparti 1992-1996 
Sentralstyremedlem og sekretær AUF 1992-1996 
Fylkestingsmedlem 1988-1989
Bystyremedlem og kommunalråd 1999-2003
Ordfører fra 10. oktober 2003- d.d.

Ordførers kalender

Varaordfører

Mona Berger er Trondheims varaordfører. Hun representerer Sosialistisk Venstreparti. 

Telefon: 928 61 897
E-post: mona.berger@trondheim.kommune.no

Politisk rådgiver

Sara Shafighi er ordførerens politiske rådgiver.
Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 907 43 374
E-post: sara.shafighi@trondheim.kommune.no

Jørn Arve Flått er ordførerens politiske rådgiver.
Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1
Telefon: 934 58 914
E-post: jorn.arve.flatt@trondheim.kommune.no

 

Tidligere ordførere i Trondheim

Her finner du en oversikt over tidligere ordførere i Trondheim kommune.

Tidligere ordførere i Trondheim

10.04.1837 – 14.05.1838: Ordfører Jacob Roll

14.05.1838 – 31.12.1838: Ordfører Balthazar Schnitler

10.04.1837 – 31.12.1838: Varaordfører Jacob Schawland Gram

1839: Ordfører Jacob Roll

1839 – 1841: Varaordfører Jens Nicolay Jenssen

1840 – 1841: Ordfører Balthazar Schnitler

1842: Ordfører Jens Nicolay Jenssen

1842: Varaordfører Balthazar Schnitler

1843 - 1844: Ordfører Samuel Severin Bætzmann

1843 - 1844: Varaordfører Broder Lysholm Knudtzon

1845: Ordfører Fredrik Moltke Bugge

1845 - 1848: Varaordfører Henrik Lysholm

1846: Ordfører Hans Peter Jenssen

1847 - 1848: Ordfører Jens Nicolay Jenssen

1849 - 1850: Ordfører Fredrik Moltke Bugge

1849 - 1850: Varaordfører Samuel Severin Bætzmann

1851 - 1853: Ordfører Samuel Severin Bætzmann

1851 - 1853: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl

1854: Ordfører Fredrik Georg Lerche

1854 - 1855: Varaordfører Ole Andreas Krogness

1855 - 1856: Ordfører Samuel Severin Bætzmann

1856: Varaordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl

1857: Ordfører Johan Christian Grabow

1857 - 1859: Varaordfører Einar Schavland Gram

1858: Ordfører Fredrik Georg Lerche

1859: Ordfører Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl

1860: Ordfører Christian Petersen

1860 - 1861: Varaordfører Ove Guldberg Høegh

1861: Ordfører Einar Schavland Gram

1862: Ordfører Ove Guldberg Høegh

1862: Varaordfører Christian Petersen

1863 - 1864: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck

1863: Varaordfører Folkman Freck Schaanning

1864: Varaordfører Einar Schavland Gram

1865: Ordfører Aage Schavland

1865: Varaordfører Ove Christian Roll

1866: Ordfører Ove Christian Roll

1866: Varaordfører Georg August Hartmann

1867 - 1868: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck

1867 - 1868: Varaordfører Aage Schavland

1869: Ordfører Michael Getz

1869 - 1870: Varaordfører Carl Arnoldus Müller

1870: Ordfører Fredrik Christian (Fritz) Lorck

1871: Ordfører Carl Arnoldus Müller

1871: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch

1872 - 1873: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch

1872: Varaordfører Carl Arnoldus Müller

1873: Varaordfører Johannes Musæus Nissen

1874 – 1876: Ordfører Johannes Musæus Nissen

1874: Varaordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch

1875 - 1877: Varaordfører Christian Hulbert Hielm

1877: Ordfører Johan Henrik Bergh

1878: Ordfører Christian Hulbert Hielm

1878: Varaordfører Johan Henrik Bergh

1879 - 1882: Ordfører Christian Worm Sommerschield Hirsch

1879 - 1880: Varaordfører Nicolai Ludvig Nicolaysen

1881 - 1882: Varaordfører Jens Jenssen

1883 - 1884: Ordfører Jens Ludvig Paul Flor

1883 - 1885: Varaordfører Christian Hulbert Hielm

1885: Ordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge

1886: Ordfører Christian Hulbert Hielm

01.01.1886 – 24.11.1886: Varaordfører Karl Ludvig Tørrissen Bugge

25.11.1886 – 31.12.1886: Varaordfører Johan Henrik Bergh

1887: Ordfører Johan Henrik Bergh

1887: Varaordfører Marius Frimann Dahl Bøckman

1888: Ordfører Marius Frimann Dahl Bøckman

1888: Varaordfører Johan Henrik Bergh

1889 - 1890: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen

1889 - 1890: Varaordfører Carl Wilhelm Carstens

1891 - 1892: Ordfører Ingebrigt Buaas

1891: Varaordfører Karl Fredrik Sophus Lorck

1892: Varaordfører Baard Iversen

1893 - 1894: Ordfører Sverre Olafssøn Klingenberg

1893 - 1894: Varaordfører Carl Nielsen

1895: Ordfører Carl Nielsen

1895: Varaordfører Christian Knudtzon Schaanning

1896: Ordfører Christian Knudtzon Schaanning

1896: Varaordfører Carl Nielsen

1897 - 1898: Ordfører Bernhard Konrad Bergersen (Høyre)

1897 - 1898: Varaordfører Bernhard Cornelius Brænne (Høyre)

1899 – 1901: Ordfører Andreas Berg (Høyre)

1899 – 1904: Varaordfører Kristian Bryn (Trondhjems samlede Venstre)

1902 – 1904: Ordfører Hans Bauck (Høyre)

1905 – 1907: Ordfører Christian Thaulow (Høyre)

1905 – 1906: Varaordfører Odd Klingenberg (Høyre)

1907: Varaordfører Knut Sønderaal (Høyre)

1908 – 1910: Ordfører Andreas Berg (Høyre)

1908 – 1910: Varaordfører Kristian Bryn (Den liberale Vælgerforening)

1911 – 1916: Ordfører Odd Klingenberg (Høyre)

1911 – 1912: Varaordfører Ole Erichsen (Høyre)

1913 –1915: Varaordfører Ivar Lykke (Høyre)

1916: Varaordfører Johan Bruun (Høyre)

1917 – 1919: Ordfører Ole Konrad Ribsskog (Arbeiderpartiet)

1917 – 1918: Varaordfører Martin Tranmæl (Arbeiderpartiet)

1919: Varaordfører Oluf Hilmar Alnes (Arbeiderpartiet)

1920 – 1921: Ordfører Einar Dahl (Høyre)

1920 – 1921: Varaordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)

1922: Ordfører Francis Kjeldsberg (Høyre)

1922 : Varaordfører Andreas Moe (Høyre)

1923 – 1925: Ordfører Karl Emil Kristian Bryn (Frisinnede Venstre)

1923 – 1925: Varaordfører Nils Bøckman (Høyre)

1926 – 1930: Ordfører Andreas Moe (Høyre)

1926 – 1928: Varaordfører Olaf Klingenberg (Høyre)

1929 – 1930: Varaordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)

1931 – 1934: Ordfører Johan Cappelen (Frisinnede Venstre)

1932 – 1934: Varaordfører Harald Pedersen (Høyre)

01.01.1935 – 28.02.1935: Ordfører Harald Pedersen (Høyre)

01.01.1935 – 28.02.1935: Varaordfører Harald Torp (Høyre)

01.03.1935 - 31.10.1940: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet) [avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940]

01.03.1935 – 31.10.1940: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet) [avsatt og bystyret oppløst 31.10.1940]

31.10.1940 – 01.12.1943: Ordfører Olav Bergan (Nasjonal Samling)

11.02.1941 – 21.04.1942: Varaordfører Arne Høeg (Nasjonal Samling)

21.04.1942 – 10.11.1942: Varaordfører Sigfred Svebakken (Nasjonal Samling)

10.11.1942 – ca. 23.01.1945: Varaordfører Jens Habel Jenssen (Nasjonal Samling) [i arrest Sept. 1944]

01.12.1943 - 07.05.1945: Ordfører Sverre Colbjørnsen Stokstad (Nasjonal Samling)

23.01.1945 – 07.05.1945: Varaordfører Kristian Martinus Vik (Nasjonal Samling)

08.05.1945 - 10.08.1945: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet) [Midlertidig kommunestyre]

08.05.1945 - 10.08.1945: Varaordfører Ørnulf Lindboe (Høyre) [Midlertidig kommunestyre]

10.08.1945 - 31.12.1947: Ordfører Ivar Skjånes (Arbeiderpartiet)

10.08.1945 - 31.12.1945: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)

01.01.1946 – 26.06.1947: Varaordfører Ole Kjennerud (Trondhjems Arbeiderparti av NKP)

26.06.1947 - 31.12.1947: Varaordfører John Aae (Arbeiderpartiet)

1948 - 1957: Ordfører John Aae (Arbeiderpartiet)

1948 - 1949: Varaordfører Alfred Trønsdal (Arbeiderpartiet)

1950 - 1955: Varaordfører Ivar Aarseth (Arbeiderpartiet)

1956 - 1957: Varaordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)

01.01.1958 - 31.01.1963: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)

1958 - 1959: Varaordfører Per Dybvik (Arbeiderpartiet)

01.01.1960 - 31.01.1963: Varaordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)

01.02.1963 - 30.06.1970: Ordfører Odd Sagør (Arbeiderpartiet)

01.02.1963 - 31.12.1963: Varaordfører Kåre Skarholt (Arbeiderpartiet)

01.01.1964 - 30.06.1970: Varaordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)

01.07.1970 - 31.12.1975: Ordfører Kaare Tønne (Arbeiderpartiet)

01.07.1970 - 31.12.1971: Varaordfører Eigil Gullvåg (Arbeiderpartiet)

1972 - 1975: Varaordfører Gudmund Gjengaar (Arbeiderpartiet)

1976 - 1979: Ordfører Axel Buch (Høyre)

1976 - 1979: Varaordfører Olina Storsand (Senterpartiet)

1980 - 1981: Ordfører Olav Gjærevoll (Arbeiderpartiet)

1980 - 1981: Varaordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)

1982 - 1984: Ordfører Anne-Kathrine Parow (Arbeiderpartiet)

1982 - 1983: Varaordfører Axel Buch (Høyre)

1984 - 1984: Varaordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)

1985 - 1989: Ordfører Per Berge (Arbeiderpartiet)

1985 - 1987: Varaordfører Turid Innstrand Olaussen (Arbeiderpartiet)

01.01.1988 - 31.07.1989: Varaordfører Ragnhild Setsaas (Sosialistisk Venstreparti)

01.08.1989 – 31.12.1989: Varaordfører Randi Reese (Sosialistisk Venstreparti)

01.01.1990 - 31.03.1998: Ordfører Marvin Wiseth (Høyre)

01.01.1990 - 06.09.1995: Varaordfører Arne Garnes (Kristelig Folkeparti) [død 6. Sept. 1995]

21.09.1995 - 19.08.2001: Varaordfører Liv Sandven Rødland (Kristelig Folkeparti)

01.04.1998 - 09.10.2003: Ordfører Anne Kathrine Slungård (Høyre) [Permisjon 20.08.2001 - 16.06.2002]

20.08.2001 - 01.10.2001: Varaordfører [fungerende] Synnøve Hopsø (Høyre)

01.10.2001 - 16.06.2002: Varaordfører [fungerende] Frank Jenssen (Høyre)

09.10.2003 – d.d. Ordfører Rita Ottervik (Arbeiderpartiet)

09.10.2003 – 2015: Varaordfører Knut Fagerbakke (Sosialistisk Venstreparti)

2015 – 31.08.2017: Varaordfører Hilde Opoku (Miljøpartiet De Grønne)

01.09.2017 – d.d.: Varaordfører Ola Lund Renolen (Miljøpartiet De Grønne)

Kilder:

Henrik Mathiesen: Trondhjems ordførere og viceordførere 1837 til 1919 (Trondhjem 1920) - http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006081000026
Trondheim kommunale Forhandlinger

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom feil oppdages.

Sist oppdatert: 04.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001