Tilskudd til ladestasjoner for elektriske drosjer

Formål

Trondheim kommune ved Miljøenheten tilbyr tilskudd til ladestasjoner for hjemmelading av elektriske drosjer. Hensikten er å stimulere til innfasing av elektriske drosjer og trygg hjemmelading.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Siste frist for innsending i 2021 er 1. desember. Du får vanligvis svar innen tre uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Du må vente på vedtak om tilskudd fra Trondheim kommune før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du mottar tilsagn om støtte.

Hvem kan søke om tilskudd

Innehavere av drosjeløyve kan søke. Ladestasjonen må etableres på adresse i Trondheim kommune. Privatpersoner uten drosjeløyve, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Dersom løyvehaver har flere løyver/drosjer og ønsker tilskudd til flere ladestasjoner skal det leveres en samlet søknad for disse.

Hva prioriteres

Ordningen gir tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører og løyvehavere som eier eller er under anskaffelse av elektrisk drosje.

 • Tilskuddet er inntil 10 000 kroner ekskl. mva per ladestasjon, begrenset til 50% av godkjente kostnader.
 • Ordningen gjelder for løyvehavere og drosjesjåfører som har behov for å lade profesjonelle drosjebiler.
 • Hvis søker eller drosjesjåfør bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.

Dette prioriteres ikke

 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen inkl. nødvendig kabling og påkrevd jordfeil- og overspenningsvern som kan tas med.
 • Det gis ikke støtte til omfattende oppgradering av strømanlegg eller sikringsskap.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

 • Legg ved kopi av drosjeløyve.
 • Oppgi adresse for etablering av ladestasjon.
 • Kopi av vognkort eller bestillingsbekreftelse på elektrisk drosjebil.
 • Legg ved pristilbud på kjøp og montering av ladestasjon.
 • Dersom ladestasjonen skal monteres hos sjåfør må det legges ved dokumentasjon på arbeidsforhold.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Etter at ladestasjonen er montert skal du levere rapport i Tilskuddsbasen. Tilskudd utbetales etter ferdigstillelse.

Rapport skal inneholde faktura for kjøp og montering av ladestasjonen samt bekreftelse på at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør (samsvarserklæring eller sluttkontrollskjema). For å få utbetalt tilskudd må rapport sendes innen 1. juni 2022. Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.

Du er pliktig til å oppbevare regnskap med bilag i minst 5 år. Dette må kunne legges fram på kort varsel.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter godkjenning av kostnader og dokumentasjon vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

 • OBS: Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Trondheim kommune forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Endringer i gjennomføringen

Tiltaket skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Enhet: Miljøenheten

Kontaktperson: Silke van Dyken

Telefon/e-post: 95 45 99 39 / silke.van.dyken@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 08.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3