Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Formål

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til elektrisk lastesykkel for næringsaktører. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk ved levering av varer eller transport av utstyr og lignende.

Hvem kan søke om tilskudd

Bedriften må holde til i Trondheim kommune og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører og borettslag/sameier.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Siste frist for innsending av søknader for 2021 er 15. november.

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget (fått vedtak om tilskudd).

Hva prioriteres

Ordningen kan gi tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel på 30% av kostnaden per sykkel, begrenset til 30 000 kr ekskl. mva.

Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.

  • Søknadene vurderes individuelt. Målet er å erstatte bilbruk dermed vil dette vektlegges.
  • Tilsagn er gyldig frem til 16. mai 2022. Det vil si at søker har frem til da på å gjennomføre tiltaket og sende inn rapport.

Dette prioriteres ikke

  • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av elektrisk lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
  • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til kjøp av elektrisk lastesykkel, kan den ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
  • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

  • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt bruksområde for sykkelen og hvilken type biltransport sykkelen erstatter.
  • Oppgi merke og modell på ønsket sykkel

Etter at prosjektet er gjennomført skal det leveres en rapport, se krav til rapport under.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Etter at prosjektet er gjennomført skal dere levere rapport i Tilskuddsbasen med frist 16.mai 2022.

Rapporten skal inneholde:

  • Regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.
  • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet må tas vare på for innsending av rapport, slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
  • Erfaringsrapport basert på 6-8 ukers bruk av sykkelen.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Enhet: Miljøenheten

Kontaktperson: Renate Stakvik

Telefon/e-post: 92 88 43 82 / renate.stakvik@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 24.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3