Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Organisasjoner som får driftsstøtte skal bidra til å oppfylle ett eller flere av delmålene:

 • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Lokale innvandrerorganisasjoner som

 • er minst ett år gammel
 • har minimum 20 betalende medlemmer bosatt i Trondheim. Medlemskontingent skal være betalt via bank eller Vipps
 • er registrert med adresse i Trondheim
 • er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) og har organisasjonsnummer

Det gis ikke driftsstøtte til trossamfunn, studentorganisasjoner eller politiske organisasjoner. Følgende land er også unntatt fra støtteordningen: Sveits, USA, Canada, Australia, New Zealand og Norden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april.

Du får svar innen 6 uker etter at søknadsfristen er utløpt.

Krav til søknaden

Driftstilskuddet beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer registrert bosatt i Trondheim. Familier regnes som ett medlem.

Det er krav om følgende vedlegg til søknaden:

 • Oppdatert medlemsliste med dato for betalt kontingent og registrert bostedskommune
 • Vedtekter for organisasjonen
 • Årsrapport for foregående år
 • Vedtatt årsregnskap

Søknader som mangler disse vedleggene vil ikke behandles.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 91 67 24 76
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 30.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3