Kulturstipend Ramallah

Formål

Kunst- og kulturstipendet som er på 50 000 kroner, gis hvert år til en Trondheimskunstner/-kulturarbeider. Det forutsettes at stipendet skal brukes til å styrke det kunstfaglige og/eller kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og Ramallah. Gjennom kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah (Det palestinske området).

Rådmannen administrerer ordningen sammen med Vennskapssamarbeidet Trondheim – Ramallah.

Hvem kan søke om tilskudd

Søkeren må være registrert bosatt i Trondheim. Aktuelle uttrykksformer det kan søkes innenfor er:

Musikk, scenekunst (inkl opera, dans), litteratur, billedkunst, kunsthåndverk, film/media, design, arkitektur og kunstarter i samspill.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stipendet er fra og med 2019 endret til 1. juni. Søknader som sendes etter søknadsfristen, samt ufullstendige søknader, vil ikke bli behandlet.

Slik søker du

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Hilde Vistnes
Tlf: 990 37 222

Tidligere mottakere av Ramallahstipendet

2017 - Eiviind Myren

2016 - Hill-Aina Steffenach

2015 - Astrid Tveter 

2014 - Hildegunn Øiseth (musiker)

2013 - Trine Melhuus (fotograf)

2012 -  Knut Anders Vestad (komponist og musiker)

2011 - Brynhild Bye (billedkunstner)

2010 - Stiftelsen Tutti, ved Jovan Pavlovic (musiker)

2009 - Anne Helga Henning  (billedkunstner)

2008 - Oddvar I.N. Daren (billedkunstner)

2007 - Bjørn Sagstad (dirigent)

Sist oppdatert: 17.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001