Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendIdrett - arrangementstilskudd

Idrett - arrangementstilskudd

Formål

Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement innen idrett og friluft i Trondheim.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle arrangement innen idrett og friluftsliv har mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene.

Klubber og lag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund/Idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres.

Arrangement i nærkommuner i regi av klubber i Trondheim kan få tilskudd. Særforbund uten regionale ledd kan få tilskudd når arrangementet avvikles i Trondheim.

I vektingen mellom forskjellige arrangement vil antall deltakere, antall tilskuere og arrangementets regionale betydning bli vektlagt.

Søknadsfrist

1. desember: Gjelder for perioden 1. januar - 30. juni året etter.
1. juni: Gjelder for perioden 1. juli - 31. desember.

Hva kan du søke om

Du kan søke om maksimalt 10 prosent av driftsutgiftene direkte knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Maksimal tildeling er 100.000 kroner. For arrangement der driftsutgiftene er lavere enn 50.000 kroner kan du søke om tilskudd på inntil 5.000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til rekrutteringsaktiviteter som blant annet aktivitetsdag, interne arrangementer, åpen dag, idretts-/fotball-/håndballskoler m.m.

Større arrangement av nasjonal og internasjonal karakter har muligheten til å søke særskilt tilskudd fra kulturfondet. Du finner mer informasjon om kulturfondet her.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon: 450 78 662

Jorid Ferner
Telefon: 930 94 440

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 06.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001