Fordelte tilskudd

Tidligere tildelinger er sortert etter årstall. Trykk på et årstall for å se hvem som har fått tilskudd det aktuelle kalenderåret.

2018

2019

2020

 

Vi tar forbehold om mulige feil i oversikten. Dersom du oppdager feil kan dette meldes til tilskudd@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 05.03.2021

A03-P1-EPI001