Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn og unge og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Tilskudd fra Bufdir: Inkludering av barn og unge og Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Aktører i Trondheim kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge" og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser".

Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen. Det gjøres en administrativ og politisk vurdering i Trondheim før Bufdir behandler søknadene.

Søknadsfrist for 2020

  • Søknadsfrist for begge ordninger er 13. desember 2019.

Informasjonsmøte 26. november

Kommunen inviterer aktuelle søkere til et informasjonsmøte tirsdag 26. november kl. 16.00 i Dronningens gate 1b (4. etg)

Gi gjerne beskjed om du kommer på epost til mette.jensen@trondheim.kommune.no

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Formål

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målgruppen for tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblem.

Tiltak som får støtte skal rette seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter, bidra til deltakelse på alternative mestringsarenaer, og medvirke til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn og unge.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir, og er vanligvis tidlig i desember.

Søknadsfrist for 2020 er 13. desember 2019.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge gjennom etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, samt utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen fastsettes av Bufdir.

Søknadsfrist er 13. desember 2019 for tiltak med oppstart i 2020.

Retningslinjer og søknadsskjema

  • Søknader skal sendes inn direkte til Bufdir via søknadsportalen.
  • Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.

Rundskriv, veileder og lenke til søknadsskjema ligger på Bufdir sine nettsider.

Gå til Bufdir sin nettside for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Kontakt

Kontaktperson for tilskuddsordningene i Trondheim kommune:
Mette Jensen
Telefon 974 21 644
e-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no.

Alle tekniske spørsmål knyttet til søknadsskjemaet rettes til Bufdir. 

Hjelp og inspirasjon

Bufdir har lagd en veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom.

På denne nettsiden finnes informasjon og praktiske eksempler som kan være nyttige å se på i forbindelse med søknad til disse tilskuddsordningene.

Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er blitt evaluert av FAFO. I evalueringen kan man blant annet lese om hva som skal til for å lykkes i arbeidet med å inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Last ned evalueringen Fra deltakelse til mestring

Sist oppdatert: 19.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001