Driftstilskudd til skolekor, skolekorps og skoleorkester

Formål

Tilskuddsordningen gir tilskudd til drift av skolekor, skoleorkester og skolekorps utenom skolens undervisningstid.

Hvem kan søke om tilskudd

Skolekor, skolekorps og skoleorkester hjemmehørende i Trondheim, med medlemmer i alderen 7 - 18 år.

Krav til søker

 • Organisasjonen må være tilknyttet en lands- eller fylkesomfattende organisasjon
 • Organisasjonen må ha lovlig valgt styre, egne vedtekter og gjennomført årsmøte
 • Organisasjonen må føre regnskap
 • Medlemskontingent er nødvendig
 • Organisasjonen må ha tilknytning til en grunnskole/skolekrets og primært rekruttere fra nærmiljøet

Alle organisasjoner er pliktig til å ha et medlemsarkiv som skal inneholde følgende:

 • Medlemmenes navn og adresse foregående år
 • Fødselsår
 • Når kontingent ble betalt foregående år

Enhet for revisjon og resultatkontroll har som kommunenes revisor full innsynsrett i regnskapet til organisasjoner som søker/mottar støtte fra Trondheim kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Hva prioriteres

 • Tilskudd beregnes ut fra medlemstall.
 • Minst 2/3 av medlemmene må være mellom 7 - 18 år. Et medlem regnes som under 18 år det kalenderåret hun/han fyller år
 • Totalt antall medlemmer for korps og orkester må minst være 15, for kor minst 12
 • Kun medlemmer i alderen 7 -18 år er tilskuddsberettiget
 • Dessuten kan TrønderbraZZ søke om tilskudd

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Krav til søknaden

 • Skriv navnet på organisasjonen i feltet "Navn på prosjekt/aktivitet".
 • Skriv om organisasjonen er et kor, korps eller orkester, og hvilke(n) skole(r) organisasjonen rekrutterer fra under "Hvem er vi".
 • I feltet for prosjektbeskrivelse skriver dere hvor mange medlemmer organisasjonen hadde totalt per 31.12 siste år, og hvor mange av disse som er mellom 7 - 18 år. Det er ikke nødvendig å gi utfyllende opplysninger om organisasjonens drift.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten
Saksbehandler Mette Jensen
Telefon 97 42 16 44
E-post: mette.jensen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3