Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipend

Tilskudd og stipend

Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger og stipend i Trondheim kommune. Du finner også informasjon om tilskudd kommunen administrerer på vegne av andre.

Ofte stilte spørsmål

Når er fristen for å søke om tilskudd?

Søknadsfristen er ulik fra ordning til ordning. Noen tilskuddsordninger har en eller to faste frister hvert år, andre har løpende behandling (ingen søknadsfrist).

Søknadsfrist er oppgitt under hver enkelt tilskuddsordning.

Når får jeg svar på søknaden?

Tiden det tar å behandle søknader skal være oppgitt under hver enkelt tilskuddsordning. Det varierer fra inntil 3 ukers behandlingstid for søknader med løpende behandling (uten søknadsfrist) til 8-12 uker for søknader med fast søknadsfrist. Ta kontakt med saksbehandler for tilskuddsordningen hvis behandlingstiden ikke er oppgitt.

NB: På grunn av kommunesammenslåing kan det ta litt ekstra tid før du får svar på søknader med søknadsfrist 1. desember 2019.

Kan jeg søke om tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført?

Trondheim kommune innvilger ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført.

Unntak fra dette er presisert i retningslinjene for de ordningene det gjelder.

Hva er Tilskuddsbasen?

Tilskuddsbasen er Trondheim kommune sin dataløsning for søknader om tilskudd. Når du skal søke om tilskudd må du (for de aller fleste tilskuddsordningene) søke gjennom Tilskuddsbasen. Her kan du også følge saksbehandlingen, lese og godta vedtak, skrive rapport eller melde inn en klage.

Veileder for bruk av Tilskuddsbasen og ofte stilte spørsmål

Kontakt oss om Tilskuddsbasen eller Aktørbasen

Send oss en e-post dersom du trenger hjelp til bruk av Aktørbasen eller Tilskuddsbasen, eller du mener det er oppstått en feil i systemet.

  • Beskriv hva du trenger hjelp til eller hva som er feil. 
  • Oppgi ditt mobil-nummer, så vi kan kontakte deg ved behov.

Send e-post med spørsmål om Tilskuddsbasen

Ta kontakt med saksbehandler for hver enkelt tilskuddsordning om du har spørsmål om retningslinjer eller behandlingstid.

Barn og unge

Helse/funksjonshemmede

Idrett og friluftsliv

Kunst og kultur

Mangfold og inkludering

Miljø

 

Legater i Trondheim kommune

Legater du kan søke på i 2019

Søknadsskjema barnelegatet

Legatene i Trondheim kommune består av sosiale legater og ett kulturlegat. De sosiale legatene retter seg mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte innbyggere i kommunen. Kulturlegatet retter seg mot kunstnere og kulturarbeidere i Trondheim.

Muligheten for å søke tilskudd fra de sosiale legatene lyses normalt ut hver høst, dersom avkastningen på det enkelte legat tillater det. Det må søkes på skjema som legges ut i forbindelse med den årlige utlysningen.

Styret for legatene består av fem medlemmer, der fire oppnevnes av Trondheim bystyre for valgperioden. Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er fast medlem i styret for de sosiale legatene, og kommunaldirektør for kultur og næring er fast medlem i styret for kulturlegatet.

Styremedlemmer i inneværende valgperiode er:

Valborg Sund (Ap), styreleder kulturlegat
Vara: Sissel Kveinå Tonstad (KrF)

Ann Karin Larssen (SP)
Vara: Finn Bostad (MDG)

Jon Ekeland (SV), styreleder sosiale legat
Vara: Torbjørn Bratt (V)

Monica Eidem Haugen (H)
Vara: Lars Magnussen (H)

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til styrets leder eller kontaktperson hos rådmannen.

Kontaktperson for de sosiale legatene er seniorrådgiver Lars Mostad, telefon 917 60 143.

Kontaktperson for kulturlegatet er rådgiver Roald Birkelund, telefon 952 63 352.

Fordelte tilskudd

Fordelte tilskudd 2018

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

 

Eksterne tilskuddsordninger

Oversikt over eksterne tilskuddsordninger

 

Sist oppdatert: 08.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001