Hjem Kultur og fritidMomskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Mange som ikke søker

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.

Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Informasjon om ordningen

Les om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Her finner du også søknadsskjema. 

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Søknadsfrister

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet var 1. september 2018.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Sist oppdatert: 13.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001