Hjem Kultur og fritidMangfoldsprisen

Mangfoldsprisen

Om Mangfoldsprisen

Formålet med mangfoldsprisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.

Mangfoldsprisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen, et kunstverk og en pengesum på 25 000 kroner.

Mangfoldsprisen ble første gang utdelt i 2014.

Retningslinjer for Mangfoldsprisen

Retningslinjer for tildeling av Trondheim kommunes mangfoldspris

Kandidater til Mangfoldsprisen

Forslagsskjema for Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisens priskomite 2015 - 2019

Juryen består av ordfører, to politikere fra bystyret, to representanter fra kommunens Mangfoldsråd og rådmannen. 

Komitemedlemmer 2015 - 2019

Formannskapet vedtok i møte 03.12.2013 etablering av en mangfoldspris i regi av Trondheim kommune. Formålet med prisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.

Ifølge retningslinjene punkt 5.2. for Trondheim kommunes mangfoldspris skal priskomiteen bestå av ordfører som leder, to folkevalgte representanter oppnevnt av formannskapet, to representanter for Mangfoldsrådet og rådmannen.

Alle representanter i komiteen oppnevnes for gjeldende valgperiode. Priskomiteen avgjør sted og form når det gjelder utdeling av prisen. 

Mangfoldsrådet vedtok enstemmig i møte 17.03.2016 følgende kandidater til priskomiteen:

  1. Shemsa Eve Rousso (Action Paixe et Pain)
  2. Amin Said (Afghansk Forente Samfunn i Trondheim)

Formannskapet oppnevnte i møte 12.01.2016 følgende folkevalgte representanter:

  1. Rita Ottervik (Ap) - leder
  2. Nina Kokaas (PP)
  3. Siri Holm Løseth (H)

Mangfoldsprisens priskomite består av følgende medlemmer for perioden 2015-2019:

          1. Rita Ottervik (Ap) - leder
          2. Nina Kokaas (PP)
          3. Siri Holm Løseth (H)
          4. Shemsa Eve Rousso (Action Paixe et Pain)
          5. Amin Said (Afghansk Forente Samfunn i Trondheim)
          6. Rådmann Morten Wolden

Administrativ kontakt:
Reza Monajemi, rådmannens fagstab. Tlf. 952 49 998.
E-post: reza.monajemi@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 08.11.2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001