Ledsagerbevis

Søke om Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme med gratis eller til redusert pris, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Mennesker i Trondheim med bistandsbehov kan søke til Trondheim kommune om å få tildelt ledsagerbevis.

Skjema for å søke om ledsagerbevis

Det er Transporttjenesten som behandler søknad om ledsagerbevis. Behandlingstiden er vanligvis 2 - 4 uker.

Etter samtykke fra deg innhenter Transporttjenesten ved Helse- og velferdskontoret de helseopplysninger som er nødvendige og relevante for å kunne behandle søknaden din. Vi henter inn informasjon fra fastlegen din, eller kommunale enheter som gir deg helse- og omsorgstjenester. 

Hvor skal søknad om ledsagerbevis sendes?

Utfylt søknad med dokumentert behov sendes til

Trondheim kommune
Helse- og velferdskontor Falkenborg v/Transporttjenesten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse
Peder Falcks veg 31
Telefon: 72 54 15 00

Merking som viser at ledsagerbevis aksepteres

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende. Informasjon finnes også ofte på arrangørers nettsider.

Beviset kan brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Trondheim kan du kontakte den aktuelle kommunen for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder. 

Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller krever forhåndbestilling.

Steder i Trondheim som aksepterer ledsagerbevis

Ledsagerbeviset kan benyttes på følgene steder i Trondheim (med forbehold om endringer). Ta kontakt med den enkelte aktør, om du er usikker på om de er en del av ordningen.

Arrangementer i kirkene i Trondheim
ATB (Bussene i Trondheim)
Avant Garden
Centrum bowling 
Gråkallbanen
Husebybadet
Heimdal bowling
Høyt og Lavt
Idrettsarrangementer i regi av lag tilsluttet til NIF
Idrettshaller (kommunale)
Kultursenteret ISAK
Leo`s Lekeland
Muséet i Erkebispegården
Musikk-konservatoriet i Trondheim
Nidaros Domkirke
Nidaros guide (50% rabatt for ledsager)
Nidaros treningssenter
Nidarøhallen
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
NSB (halv pris for både kortholder og ledsager)
Olavsfestdagene
Olavshallen
Pirbadet
Riksvegferjene
Ringve Museum
Rush Trampolinepark
Studentersamfundet
Teaterhuset Avant Garden
Trondheim BilbaneCenter
Trondheim Folkebibliotek
Trondheim Jazzfestival
Trondheim Jazzforum
Trondheim kommunale musikk- og kulturskole
Trondheim Kunstmuseum
Trondheim Symfoniorkester
Trondheim Kino
Trondheim Metal Fest
Trondhjems kunstforening
Trøndelag Folkemuseum/Sjøfartsmuseet
Trøndelag senter for samtidskunst
Trøndelag Teater
Vassfjellet skisenter (50% rabatt for ledsager)
Vitenskapsmuseet
Vitensenteret
Vår Frue Kirke
Rockheim
Sats Treningssenter
3T Treningssenter
Bowling 1 og Gocart AS
Jotunheimen E-sport

Kontaktinformasjon

Transporttjenesten

Besøksadresse
Peder Falcks veg 31
Telefon 72 54 15 00

Sist oppdatert: 11.11.2021

A03-P1-EPI001