Hjem Kultur og fritidBli støttekontakt eller fritidsassistent

Bli støttekontakt eller fritidsassistent

Kulturenheten gir oppdrag til støttekontakter, som er knyttet opp mot enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter. Enheten ansetter også fritidsassistenter, som er tilknyttet faste aktiviteter.

Hvem kan bli støttekontakt eller fritidsassistent?

Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse og erfaring med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.

Hva innebærer det?

En støttekontakt er knyttet til èn person som trenger tettere oppfølging. Fritidsassistentene er knyttet til faste gruppeaktiviteter, hvor flere personer med behov for tilrettelegging deltar. 

Både støttekontakter og fritidsassistenter skal

  • Fange opp brukerens interesser
  • Finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter
  • Motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse
  • Legge til rette for kultur- og fritidsaktiviteter som brukerne selv ønsker å delta i
  • Motivere for nye aktiviteter
  • Hjelpe brukerne til å utvikle sosiale relasjoner slik at de får en meningsfull fritid og økt livskvalitet

Registrer deg

Du registrerer din interesse ved å fylle ut et elektronisk registreringsskjema (se lenke under) hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.

Din registrering blir vurdert opp mot de behov som bruker har. Hvis det passer med interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan ta tid å finne den riktige støttekontakten til riktig oppdrag.

Registreringsskjema for støttekontakter

 

Betingelser

Støttekontakten godtgjøres for tiden med kroner 154,62 per time og får dekket sine utgifter med kroner 18,75 per time. Et støttekontaktoppdrag tilsvarer cirka 3 timer/uke.

Fritidsassistenten lønnes for tiden fra kroner 154,62 per time etter ansiennitet. Det utbetales kveldstillegg på kr 28 per time for arbeid etter 17.00, og tillegg for arbeid på lørdager og søndager. Arbeidstiden avtales på forhånd.

Oppdragstaker har taushetsplikt om personlige forhold knyttet til bruker, jamfør § 13 af i Forvaltningsloven.

Både støttekontakter og fritidsassistenter må fremlegge gyldig politiattest før oppdraget iverksettes. 

Rapportering og samarbeid

Støttekontakter og fritidsassistenter har ansvar for å sende inn rapporter som beskriver hvordan fritidsaktiviteten fungerer. Dette gjøres på standard rapportskjema. Mangel på rapporter kan føre til at oppdraget/tilsettingen blir avsluttet.

Det er viktig at støttekontakter og fritidsassistenter samarbeider godt med både foreldre, pårørende, frivillige lag og organisasjoner og offentlige instanser.

Kontakt

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Kulturenheten:

Sissel Nestvold, avdelingsleder Barnekultur
Telefon 413 05 747
sissel.nestvold@trondheim.kommune.no

Marit Kjerrengvoll Ekle, avdelingsleder Tilrettelagt fritid voksne
Telefon 920 11 284
marit.ekle@trondheim.kommune.no

 

For deg som allerede er støttekontakt eller fritidsassistent

Her finner du praktisk informasjon og skjema

Det er opprettet en egen side for deg som er støttekontakt eller fritidsassistent. Her finner du nødvendige skjema, praktisk informasjon og oversikt over aktiviteter. 

Spørsmål om godtgjøring/registrering av timer i Bluegarden rettes til merkantilt team:

Elin Brattgjerd
Telefon 482 87 994 
elin.brattgjerd@trondheim.kommune.no

Berit Østraat Myhre
Telefon 916 65 231 
berit-ostraat.myhre@trondheim.kommune.no

Trenger du støttekontakt?

Her finner du informasjon om hvordan du kan få støttekontakt

Sist oppdatert: 17.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001