Trikkestallen skatepark

Trikkestallen Skatepark er et av Norges største innendørs skateanlegg med to street courses, en bowl og en minirampe. Hallen er åpen for skateboard, BMX, sparkesykkel og inlines. Trikkestallen drives i samarbeid mellom Kulturenheten i Trondheim kommune og den frivillige organisasjonen Trondheim Skate Association (TSA).

Informasjon om smittevern i Trikkestallen skatepark

Trondheim kommune legger covid-19 forskriften og nasjonale myndigheters råd og anbefalinger til grunn i forbindelse med generell tilrettelegging for kulturaktiviteter i kommunens bygg. Virksomheten som utøves i Trikkestallen skatepark er unik og ikke direkte beskrevet i noen av de nasjonale retningslinjene. Kommunen har valgt å legge veilederen Smittevern for idrett (covid-19) til grunn for smittevernarbeidet i hallen.

Kulturenheten og Trondheim Skate Association (TSA) har utarbeidet et felles smittevernreglement for Trikkestallen skatepark som gjelder for TSA sin drift på kveldstid og helg, samt for kommunalt utleie på dagtid. Reglementet er basert på de nasjonale veilederne for smittevern for idrett, Brettforbundets koronavettregler samt lokale forhold.

Leietakere er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte. TSA har laget en arbeidsbeskrivelse og sjekkliste for de frivillige vaktene for å gjøre det enkelt å ivareta godt smittevern og dokumentere at tiltakene gjennomføres. Arbeidsbeskrivelse og sjekkliste er vedlagt.

Hva som vurderes å være forsvarlig under pandemien påvirkes av til enhver tid av smittesituasjonen i Trondheim og i landet for øvrig. Råd og retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel. Per dags dato gjelder gult tiltaksnivå.

De tre hovedprinsippene for å hindre smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme og ikke delta i aktiviteter
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Alle leietakere av Trikkestallen skatepark vil få tilsendt gjeldende smittevernreglement på e-post og plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene. Bruk av hallen forutsetter at ingen syke besøke anlegget, og at leietakere selv utfører forsterket renhold av kontaktflater og felles utstyr. Alle besøkende skal registreres via smittesporings-appen SafeSpot. Informasjon om smitteforebyggende tiltak er godt synlige i hallen. Mer info om gjeldende smitteverntiltak finnes i Smittevernplan for bruk av Trikkestallen skatepark (PDF).

Smittevernplan for bruk av Trikkestallen skatepark (PDF)

Vi bruker SafeSpot for registrering i Trikkestallen (PDF)

Åpningstider og priser

Ordinære åpningstider

TSA holder Trikkestallen skatepark åpent på ettermiddag/kveld og i helger

Avvik fra det ordinære åpningstilbudet kan forekomme.***

Mandag: 17.30-19.30 Åpent for alle

Mandag: 19.30-22.00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

Tirsdag: 17.30-19.30 Kids (-12) og Oldboys (30 år+)

Tirsdag: 19.30-22.00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

Onsdag: 17.30-19.30 Jenteskate

Onsdag: 19.30-22.00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

Torsdag: 17.30-19.30 Åpent for alle

Torsdag: 19.30-22.00 Bare skate

Fredag: 17.30-19.30 Åpent for alle

Fredag: 19.30-22.00 Bare BMX

Lørdag: 12.30-15.00 Åpent for alle

Lørdag: 15.00-18.00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

Søndag: 12.30-15.00 Åpent for alle

Søndag: 15.00-20.00 Skate, BMX & scoot (12 år+)

Søndag: 20.00-22.00 Oldboys (30 år+)

I ferier og høytider kan det være andre åpningstider.

*** På grunn av mangel på frivillige vakter, ulike arrangementer, dugnadsarbeid m.m. vil det av og til forekomme avvik fra det ordinære åpningstilbudet. Følg med på Facebook eller Instagram for info om når det er stengt i det ordinære åpningstilbudet. Avvik blir ikke publisert på nettsiden.

Følg Trikkestallen på Facebook

Følg Trikkestallen_skatepark på Instagram

Les mer om åpningstider, priser og annet på TSA sin nettside

Åpningstider i ferier og høytider

I ferier og høytider kan det være andre åpningstider. Dette gjelder først og fremst sommerferien (fra midten av juni - midten av august) og juleferien (midten av desember til starten av januar). Det er som regel stengt på helligdager.

Info om åpningstider i ferier og høytider legges ut fortløpende.

Priser
 • Dagspass vipps/kort: Kr 75,-
 • Dagspass kontant: Kr 100,-
 • Barnehagebarn: Kr 20,-
 • Tre-månedskort: Kr 600,- (gjelder 3 måneder i inneværende år)
 • Halvårskort: Kr 1000,- (gjelder fra 1. januar – 30. juni eller 1. juli – 31. desember, inkludert medlemskap i TSA)
 • Årskort: Kr 1500,- (gjelder fra 1. januar – 31. desember, inkludert medlemskap i TSA)

Gratis årskort

Barnekultur disponerer gratis årskort til Trikkestallen skatepark. Dette er kort som gis ut til barn og ungdom i Trondheim kommune som ikke har mulighet til å delta i rullende aktivitet på grunn av økonomiske årsaker. Har du behov for gratis årskort, ta kontakt med Ingrun Bakk Schanke.

Tilgjengeligheten i Trikkestallen

Slik Trikkestallen fremstår i dag, er ikke tilgjengeligheten optimal for alle våre besøkende. Vi har et pågående prosjekt om universell utforming av anlegget. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

Les mer om dagens utforming av hallen

Hovedinngangsdøren inn til Trikkestallen skatepark leder inn i et inngangspartiet som består av flere trapper. Man må gå ned en trapp for å komme inn selve hallen, og opp en annen trapp for å kjøpe dagspass eller registrere seg (for de som har medlemskap). Toalettene i hallen, totalt to, er plassert i samme inngangsparti. For at personer med nedsatt bevegelsesfunksjon skal få tilgang på hallen kan en av rømningsdørene brukes. Man kan ringe på hovedinngangsdøren og spørre om vakta kan åpne en av de andre dørene (som vanligvis kun skal brukes til rømning). Da unngår man trapp. Det er mulig komme seg fra parken til toalettene uten å måtte bruke trapp, men på grunn av av nivåforskjeller i parken er rampen (som også fungerer som et skateelement) brattere enn kravene på stigning på 1/12, og smalere enn anbefalt. Videre er ikke toalettene universelt utformet. Som nevnt over er dette noe vi jobber med og i løpet av 2021 vil anlegget være universelt utformet.

Utlån og utleie av hallen

Kulturenheten administrerer utleie av skatehallen på hverdager mellom 08.00-15.00. Kommunale enheter, organisasjoner, virksomheter og privatpersoner kan booke skatehallen på dagtid.

Les mer om lån og leie av skatehallen
 • Det er gratis for frivillige organisasjoner og kommunale enheter å booke hallen på dagtid.
 • For privatpersoner og virksomheter koster det kr 800,- for leie av hallen i inntil 4 timer mandag - torsdag, og 1000,- for fredag.
 • For fylkeskommunen (videregående skoler) koster det kr 250,- per time for leie av hallen.
 • Vi har utstyr i hallen som brukes i låneperioden/leieperioden.

Gå til Bookingbasen for å se kalender og søke om leie av Trikkestallen.

Kontakt Kulturenheten for å booke halltid og avtale tid for opplæring på alarm- og brannrutiner, hente nøkkelkort og skrive under kontrakt. Opplæringen tar ca. 20 minutter.

Kontaktinformasjon til Kulturenheten finner dere nederst på siden.

Regler og forsikring

Regler

 • All rulling skjer på eget ansvar.
 • Det oppfordres til bruk av hjelm.
 • Barn under 10 år skal ha følge av voksenperson.

Ulykkesforsikring

Barnehager/skoler som bruker Trikkestallen skatepark på dagtid har egne forsikringer som gjelder.

Kurs i skateboard og BMX

Kulturenheten arrangerer kurs for barn ved jevne mellomrom. Informasjon om dette legges ut forløpende.

Kurs i BMX
Kurs i skateboard

Fasade TrikkestallenTrikkestallenBilde av barn i Trikkestallen

Øvingsrom på loftet

Det finnes øvingsrom for band på loftet i Trikkestallen.

Kontaktinformasjon Trikkestallen

Adresse

Mellomveien 32
7047 Trondheim

Kulturenheten

Ingrun Bakk Schanke
E-post: ingrun.bakk.schanke@trondheim.kommune.no
Telefon: 98 65 23 82

TSA

Rune Ravlosve (styreleder)
Tlf: 98 67 81 48
E-post: tsa.trikkestallen@gmail.com

Sist oppdatert: 07.04.2021

A03-P1-EPI001