Etablering av lokalt kulturråd i Trondheim

Illustrasjonsbilde av flere hender som sammen tegner en lyspære

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Trondheim kommune søkte etter en aktør som skal utrede modeller for hvordan et slikt kulturråd kan være. Frist for å sende inn tilbud var 11. august.

Oppdraget ble gitt til Bjuda På AS i oktober 2021, og oppdraget vil gjennomføres i perioden oktober 2021 - april 2022.

Beskrivelse av oppdraget

Kunst- og kulturfeltet i Trondheim er mangfoldig, med sitt aktive fritidskulturliv, kunnskapsmiljøene og mangfoldet av profesjonelle aktører. Dette mangfoldet ønsker vi representert i utredningen. Forprosjektet skal forankres i kulturfeltet og bygge på erfaringer og behov forankret i kunst- og kulturlivet selv. Prosessen bør romme perspektiver fra livet på, foran og bak scenen.

Målet med forprosjektet er å legge grunnlaget for det videre arbeidet med å få på plass et kulturråd i Trondheim. Vi ønsker at erfaringene fra forprosjektet skal være retningsgivende for kommunens videre arbeid.

Oppdraget omfatter

Den som får oppdraget skal utarbeide en rapport som foreslår to-tre modeller for etablering og drift av lokalt kulturråd. Rapporten skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med å gi byen vår sitt eget kulturråd.

Som del av oppdraget forventes

 • Dialog med og involvering av kunst- og kulturfeltet i Trondheim. Det betyr både det frivillige og det profesjonelle kulturfeltet.
 • Dialog med og involvering av kommunens administrasjon innen kulturfeltet og kommunens egne kulturtilbud.
 • Kunnskapsinnhenting fra fagorganisasjoner og lokale kulturråd i andre kommuner.

Vi tenker det er naturlig at rapporten også ser på de felles utfordringene feltet har knyttet til gjenåpningen etter koronapandemien, og hvilken rolle et kulturråd kan ha i dette arbeidet.

Krav til oppdragstaker

 • Må være en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer.
 • Oppdraget kan deles av flere personer som en samlet tilbyder.
 • God kjennskap til og dokumentert erfaring fra kulturfeltet i Trondheim
 • Dokumentert erfaring fra nettverksarbeid.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra rapporterings- og utredningsarbeid.
 • Må være strukturert, selvstendig og ryddig.
 • Evne til å reflektere rundt og presentere ulike problemstillinger i et sammensatt felt.

Økonomisk ramme

 • Honorar: 250 000 kroner. Oppdragstaker er selv ansvarlig for forsikring, sosiale avgifter, arbeidsgiveransvar osv.
 • Oppdragstaker disponer et budsjett på 50 000 kroner til utgifter knyttet til forprosjektet.

Sist oppdatert: 26.10.2021

A03-P1-EPI001