Vegnormaler

Grunnlag for planlegging

Normaler for landbruksveier danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer, bygger og forvalter landbruksveier.

Håndbok for vegnormaler

Det finnes en håndbok med normaler for landbruksveier som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres.

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI001