Spredning av gjødsel

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla.

Gjødselplan og sprøytejournal

- Krav om gjødslingsplan følger av forskrift om gjødslingsplanlegging, og gjelder foretak som driver plantedyrking og som mottar produksjonstilskudd i jordbruket.

- Krav om sprøytejournal har hjemmel i forskrift om plantevernmidler.

Brudd på bestemmelser om gjødslingsplan og sprøytejournal vil medføre avkorting i produksjonstilskudd, jamfør forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Jordprøver

Formålet med å ta ut jordprøver for næringsanalyse er å kartlegge jordas behov for gjødsel og kalk. Prøvene tas utenom vekstsesongen, og jorda skal ikke være nygjødslet, nykalket eller frossen. I praksis betyr dette at fra korn-, eng- og grønnsakarealer tas prøver ut om høsten etter innhøsting eller om våren før ny vekstsesong.

For frukthager, private hager, beite, grøntanlegg eller utmark er det også høsten eller tidlig vår som er beste tid for jordprøvetaking

Utlån av jordbor

Ved behov for lån av jordbor, ta kontakt med Miljøenheten på telefon 72 54 25 50.

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3