Plantevern og jordbrukstiltak

Plantevernmidler og autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgavene med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til fylket og kommunen.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvar for å ha gyldig bevis samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Ta kontakt med Miljøenheten på telefon 72 54 25 50 ved spørsmål om sprøytebevis (autorisasjon plantevern).

Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet

Autorisasjonsbevis med utløpsdato i 2015 får forlenget gyldighet fram til 1. januar 2016.

Floghavre

Floghavre regnes som et ugress i Norge. Floghavre er lange strå som ofte rager over åkeren. Floghavre er svært lik havre, men den har mer glisne risler og slappere greiner.

Floghavre gjør skade ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann. Mye floghavre i åkeren fører til redusert avling.

Ta kontakt med kommunen dersom det er funn eller mistanke om funn av floghavre.

Informasjon om drenering

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk0005EB