Jordleie

Priser på leiejord

Statistikk over jordleiepriser for de siste år. Tallene i undersøkelsen er basert på gjennomsnittspriser på landsbasis.

  • Jordleigeprisar, Landbruksdirektoratet

Jordleieavtale

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie.

Kart kan skrives ut på kommunens egen kartløsning eller via gårdskart.

 

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0002C3