Næringsutvikling

Næringsutvikling i Trondheim og Trondheimsregionen

Trondheim og Trondheimsregionens viktigste konkurransefortrinn er våre kunnskaps-, innovasjons- og teknologimiljøer. Trondheim kommune vil være en aktiv part i arbeidet med kommersialisering av teknologi og etablering av flere arbeidsplasser. Arbeidet skjer i samspill med næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, andre kommuner og fylkeskommuner, sentrale myndigheter og andre offentlige etater. Arbeidet har i mange tilfeller internasjonale perspektiver og relasjoner, og er nært knyttet til politiske prosesser.

Smart City-arbeidet er en sentral strategi for å bidra til det grønne skiftet i næringsutviklingen. Kommunen er pådriver for utvikling av en internasjonalt ledende bycampus og innovasjonsdistrikt i Trondheim, og for utvikling av Nordens beste studieby. Sammen med lokale og regionale partnere skal kommunen styrke byens attraktivitet, og synliggjøre denne nasjonalt og internasjonalt.

Trondheim kommune ønsker nye virksomheter velkommen.

Vi ønsker å bidra til:

  • å legge til rette for oppstartsbedrifter og styrke eksisterende bedrifter
  • å skape møteplasser, koble aktører sammen og fremme samhandling
  • at innkjøpsmakten brukes aktivt for å fremme innovasjon og teknologisk utvikling
  • å styrke Trondheims rolle som arrangementsby
  • økt samarbeid med bedrifter og eksterne aktører for utprøving av ny teknologi

Lenker til relevant informasjon

Kontakt oss på næring

Kari Mette Elden, kommunedirektørens fagstab, kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, tlf. 92 21 97 77

Kjell Inge Stellander, kommunedirektørens fagstab, kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, tlf. 91 67 28 82

Marit Teigen Myrstad, kommunedirektørens fagstab, marit.myrstad@trondheim.kommune.no, tlf. 93 63 59 09

Sist oppdatert: 11.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk0003S6