Kontakt oss

Trondheim er landets mest attraktive studieby og har landets viktigste teknologimiljøer. Ny teknologi er et viktig utgangspunkt for kommersiell nyskaping. Posisjonen som teknologisk tyngdepunkt gir et konkurransefortrinn i forhold til å tilrettelegge for bærekraftig utvikling og framtidig verdiskaping. I tillegg har byen sterke humanistiske og samfunnsvitenskapelige kompetansemiljøer som kommer bysamfunnet til gode. I samarbeid med kompetansemiljøene, næringslivet og nabokommunene vil Trondheim kommune legge til rette for en bærekraftig utvikling av byen og regionen. Dette arbeidet er organisert i Trondheimsregionen gjennom strategisk næringsplan.

Kontaktpersoner

  • Marit Teigen Myrstad, telefon 936 35 909 - Strategisk næringsplan, reiseliv, havbruk, internasjonalisering, sentrumsutvikling, bedriftsetablering og tilflytting
  • Kari Mette Elden - Næringsrettet arbeid, næringsplan, innovasjon, entreprenørskap, bedriftsetablering og tilflytting, bedriftsnettverk, EU/EØS-kontaktperson, olje og gass
  • Hilde Østerås Berntsen, telefon 908 44 779 - Kulturnæring
  • Jaya Thomlison, rådmannens fagstab, telefon 451 35 877 - Entreprenørskap, innovasjon, student- arbeids- og
    næringsliv, internasjonalisering, strategisk næringsplan, EU/EØS kontaktperson

Ung innovasjonspris

Ung Innovasjonspris er en nasjonal konkurranse rettet mot kvinnelige entreprenører særlig innen teknologi og realfag. Hensikten med prisen er å løfte fram kvinner som lykkes, og bidra til å gjøre innovasjonene deres enda mer synlig.

Les mer om Ung innovasjonspris

Samarbeidspartnere

Trøndelags Europa-kontor 

Trondheimsregionen 

Sist oppdatert: 19.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001