Hjem Klima, miljø og næringFørende næringsgrupper

Førende næringsgrupper

Energi

Trondheimsregionen har mange virksomheter innen energi og miljø - alt fra vind- og vannkraft til olje- og gassrelaterte virksomheter. Vi har et betydelig miljø på materialer, spesielt silisium. Et økende antall virksomheter jobber med løsninger for vannrensing, lokalt og globalt. Miljøteknologi er en voksende bransje i Trondheimsregionen. Vi har virksomheter som utvikler løsninger for den marine og maritime næring.

IKT

Mange spennende IKT-selskaper er lokalisert i Trondheim og jobber tett med FoU-miljøene. I Trondheim har flere IKT start-ups utviklet seg til selskaper som kan vise til banebrytende teknologi. Videre har forskningsmiljøene på NTNU og SINTEF fostret flere ledende utviklere av mikroelektronikk.

Olje og gass

Trondheim representerer en viktig teknologi- og kompetansekjerne i Norge innenfor petroleumsområdet. Samspill mellom forskningsinstitusjoner som NTNU og SINTEF i Trondheim og næringsliv har i flere tilfeller frembrakt banebrytende anvendbar teknologi som brukes på norsk sokkel og internasjonalt.

Trondheim kommune samarbeider løpende i Trøndelagsrådet for at de nye oljefeltene i Norskehavet skal danne grunnlag for verdiskaping på land i Trøndelag. Foreningen Midt-Norge Olje og Gass (MOLGA) ble stiftet 08.03.2010. Medlemmer er Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Aure, Hemne og Hitra kommuner. MOLGA skal være en pådriver og tilrettelegger for økt verdiskaping i Norskehavsregionen (Møre til Nordland) ved utvinning av naturressursene olje og gass i Norskehavet.

Reiseliv

Reiselivet er viktig for å skape en levende by og lønnsomhet i næringslivet. De siste årene har reiselivet i Trondheim hatt en positiv utvikling, og vi jobber målrettet for at denne trenden fortsetter.  

Visit Trondheim er byens destinasjonsselskap. Trondheim kommune er en av de største bidragsyterne til selskapet. Visit Trondheim arbeider med å øke markedsandelen til konferansemarkedet. Videre har Visit Trondheim som oppgave å definere og utøve vertskapsfunksjonene og profileringsmarkedsføringen, selge og markedsføre samt medvirke til utviklingen av Trondheim og Trondheimsregionen som turist-, møte-, kultur- og arrangementsby.

Besøk Visit Trondheim 

Maritimt

Trondheim er vertskap for Aqua Nor, som er en av verdens største havbruksmesser, og fangst- og fiskerimessa Nor Fishing. Trøndelag har verdensledende næringsaktører innen havbruksområdet, og regionen er dyktig til å benytte seg av kompetansemiljøene i byen, med NTNU og SINTEF i spissen. Trondheim kommune har et interkommunalt samarbeid med kystkommunene Frøya og Hitra.

Den maritime næringen er den nest største næringen i Norge etter olje og gass. Trondheim har landets ledende kompetansemiljø på området i tillegg til Norwegian Center of Expertice Instrumentation (NCEI) som er lokalisert her. Instrumenteringsklyngen er et tungt faglig sentrum for spesialiserte sensorer, instrumenter og distribuerte sanntidssystemer for marine og maritime operasjoner. NCEI har som formål å bringe fram ny kunnskap. Den Trondheimsbaserte klyngen samarbeider tett med Norges beste kompetansenav: NTNU, SINTEF, HiST, NTNA og Statoil F&U.

Kulturnæring

Kulturnæringer, kreative næringer, kultur- og opplevelsesbaserte næringer er relativt nye begrep og fagområder. I 2009 ble det utarbeidet og vedtatt en egen strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag for perioden 2009-2016.

Med kulturnæringer her menes annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bibiliotek, muséer, bøker, blader, design, film, video, foto, kunstnerisk virksomhet, musikk, TV og radio. Strategiplanens hovedmål er flere sysselsatte i lønnsomme bedrifter innenfor kulturnæring i Trøndelag.

Strategiplan for kulturnæringene 

Sist oppdatert: 29.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001