Urbane og bynære dyrkingsprosjekter i Trondheim

Her finner du en oversikt over dyrkingsprosjekt og ressurser for urban dyrking i Trondheim per januar 2018.

Eventyrhagen Ranheim frivillighetssentral

Kommunen og parsellutleie

Trondheim kommune leier ikke ut enkeltparseller, men kan inngå leieavtale med lag og organisasjoner som ønsker å starte et felles dyrkingsprosjekt. For spørsmål om denne typen avtaler og leie av kommunal grunn kan du kontakte Eierskapsenheten: E-post: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

Dyrkingsinitiativ på kommunal grunn

Kneiken felleshage

Stiftet februar 2015 og har ca. 60 medlemmer. Medlemsmassen er mangfoldig med mål om å være en åpen grønn og tilgjengelig lunge for byen. Tilskudd har gått til opparbeidelse av vannpost og oppgrusing av snarvei mellom Lillegårdsbakken og Skansegata, til oppstartskostnader og til å holde åpne kurs for byens befolkning.

Smedstua

Fortidsminneforeningen – Den Trønderske avdeling har siden 2011 hatt en 10-årig leiekontrakt med Trondheim kommune, hvor målet har vært å restaurere gartnerbygningen Smedstua ved Ladestien. Foreningen har nå etablert parsellhager i tilknytning til gartnerbygningen. Det er også etablert et prøvefelt med blomstereng i tilknytning til Smedstua i samarbeid med Bioveier i byen.

Trondheim parsellhager

Gruppe med dyrkere som startet parsellhage ved Leangen gård i 2016. Hagelaget har leieavtale med Trondheim kommune og har mottatt støtte til etablering og blant annet vanntilgang.

Byåsen frivilligsentral

Frivillighetssentralen har i samarbeid med Kystad barnehage etablert et tilbud om dyrking for innvandrerkvinner. For å løse praktiske utfordringer som tilgang til vann og plass til redskaper, har de innledet et samarbeid med barnehagen. Prosjektet startet tidlig i 2015 og fikk tilskudd fra frivillighetspotten. Har fått tilskudd de senere år og leieavtale med Trondheim kommune.

Lilleby hagelag

Hagelag opprettet i samarbeid med restauranten Credo med ca. 60 medlemmer. Har fått leieavtale med Trondheim kommune og tilskudd til fysiske tiltak og oppstartsmidler.

Fagerheimskogen velforening

Velforeningen med 160 medlemmer har opprettet en egen parsellgruppe og inngått leie og driftsavtale med Trondheim kommune. Arbeidet ble startet opp i 2017 og har mottatt tilskudd til oppstart.

Andre initiativ som har fått tilskudd

P-hagen

Parsellhagen ble startet sommeren 2017 av Klimafestivalen i Trondheim. Parsellhagen holder til på en sentral tomt på Nyhavna og de har en 5-års-kontrakt med Trondheim Parkering. De har fått støtte til oppstarten.

Slanghagen på Svartlamon

Svartlamon er regulert til byøkologisk forsøksområde og har siden 2003 hatt en grøntplan som blant annet innebærer urban dyrking. Det har blitt gitt tilskudd til å videreutvikle områdets slanghage og gjøre den enda bedre og mer tilgjengelig for beboere på Svartlamon og for byens befolkning.

Eventyrhagen, Ranheim frivilligsentral

Dyrkingsprosjekt som drives av Frivilligsentralen. Eventyrhagen har vært drevet av frivillige. Flere enn 200 skoleelever har vært innom, i tillegg til beboere fra sykehjem i nærområdet. Flere enn 10 nasjonaliteter har vært involvert i prosjektet hvor de har fått språkpraksis og knyttet nettverk.

Persaunet velforening

Startet potet- og grønnsaksdyrking på velforeningens arealer. Initiativet er støttet fra tilskuddspotten til felles utstyr og oppstartskostnader.

Parsellkameratene

Holder til ved Rotvoll og har fått leie 12 parseller gratis av Camphill Rotvoll. Initiativet har fått støtte til felles utstyr og oppstartskostnader.

Sverresborg borettslags parsellhager

Startet i 2015 med 18 andelseiere som ønsket å starte parsellhage på borettslagets tomt. Initiativet har fått tilskudd som er gått til oppstartskostnader som pallekarmer og fellesutstyr.

Fagerlia borettslag

Startet eget hagelag med 14 parseller i 2015, og utvidet med flere i 2016. Initiativet er støttet med midler som har gått til oppstartskostnader og åpne kurs.

Trondheim studenthage

En felleshage for studenter opprettet i 2015 hvor målet er å lære studenter om matproduksjon i urbane omgivelser. Studenthagen ligger på en tomt som tilhører NTNU hvor det tidligere har vært gartneri.

Månebakken borettslag

Starter dyrkingsprosjekt på taket på borettslaget i 2016. Støttet økonomisk av Trondheim kommune i 2016 og 2017.

Ulstadløkken borettslag

Borettslaget har startet hagelag i 2016 og startet opprydding og dyrking på borettslagets arealer. Mottok støtte til oppstarten.

Lindeveien vel

Lindeveien vel har i samarbeid med kommunens Bydrift ryddet og tilrettelagt i en friområde på kommunal grunn. Velforeningen fikk økonomisk støtte til å kjøpe inn frukttrær og bærbusker.

Saupstad og Midtegggen borettslag

Dyrkingsprosjekt som er en del av satsingen Områdeløft Saupstad. Støttet med midler og ressurser fra Trondheim kommune i 2015 og 2016.

Kolonihager og andelslandbruk

Klemetsaune kolonihage

Klemetsaune kolonihage er den nordligste og yngste kolonihagen i Norge som er medlem av Norsk Kolonihageforbund. Den ble stiftet i 1988. Den er en arvtaker etter Lerkendal Hagekoloni som ble anlagt så tidlig som høsten 1918. Kolonihagen består av 44 hytter.

Medalhus andelslandbruk

Andelslandbruket dyrker økologisk og lokalprodusert mat til sine andelshavere på Melhusgården Øvre. Landbruksdriften skjer ved hjelp av vertsbonden. I tillegg legger medlemmene ned en stor egeninnsats i form av dugnader, særlig knyttet til planting og luking. Medlemmene står selv for høsting av varer til eget bruk, og kan også høste for andre medlemmer. Medalhus har 150 andeler.

Vikhammer andelsgård

Gården ligger i Malvik og gårdbrukeren har knyttet til seg en gartner som sammen med andelshaverne planlegger avlingen.

 

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M