Urban dyrking

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å dyrke mat i byen. Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet.

Søke tilskudd

Du finner informasjon på kommunens nettsider for tilskudd og stipend:

Mer om urban dyrking i Trondheim

Oversikt over urban dyrking i Trondheim:

Les mer om dyrking i Trondheim i magasinet Trondheim 2030:

Les om opprettelsen av frukt- og bærhager på Stavne og Leangen i magasinet Trondheim 2030:

Kontaktinformasjon

For generelle spørsmål om tilskuddsordningen kan du kontakte Hanne Aaserud på Miljøenheten.

E-post: hanne.aaserud@trondheim.kommune.no

Kommunen og parsellutleie

Trondheim kommune leier ikke ut kommunal grunn til dyrking til enkeltpersoner, men kan inngå leieavtale med lag og organisasjoner som ønsker å starte et felles dyrkingsprosjekt. For spørsmål om denne typen avtaler og leie av kommunal grunn kan du kontakte Eierskapsenheten: E-post: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

Kart over urban dyrking i Trondheim og omegn

Samarbeidspartnere

Voll gård og kompetansesenter for urban dyrking

Kompetansesenter for urban dyrking ble etablert på Voll gård i 2016 med støtte fra Trondheim kommune. Gården ligger på Moholt ved E6 og er «hele byens bondegård», en gård godt integrert i byen med et aktivt og variert landbruk i urbant miljø. Her tilbys kompetanse og dyrkingshjelp. Det holdes kurs, samlinger og demonstrasjonsdyrking i ulike hager. Fra og med mars 2018 vil gartner på gården være tilgjengelig for henvendelser. Kursprogram og mer informasjon blir lagt ut på Facebooksiden "Kompetansesenter for urban dyrking" og på Voll gård sine nettsider. Der finnes også et nettforum for urbane dyrkere.

Referansegruppe for urbant landbruk

Våren 2015 ble det tatt initiativ til et strategisk utviklingsarbeid knyttet til Urbant landbruk i Trøndelag. Samarbeidet kom i gang våren 2015 som følge av en rekke grasrotinitiativer fra urbane dyrkere, felleshager, andelslandbruk, strategier i Trondheim kommune og økt interesse fra et tverrfaglig forskningsmiljø. Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) har koordinert arbeidet gjennom en bredt sammensatt referansegruppe, der kommunen også deltar.

Sist oppdatert: 24.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd0mdwk00022H