Elbil

Lading og parkering

Kjøring i kollektivfelt

Hovedregelen i dag er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt. I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt. NB! Vær oppmerksom på bestemmelser som markeres med underskilt.

Endring i reglene for kjøring med elbil i kollektivfelt

Det er foreløpig ikke avklart om/når elbiler må ut av kollektivfeltene i Trondheim.

Statens vegvesen har ansvar for å lage et grunnlag for politisk behandling. Oppdatert informasjon vil legges ut her senere.

Bompenger

Elbiler er fritatt for betaling i de fleste bompengeanlegg i Norge.

Fritaket gjelder kun dersom du har bombrikke i elbilen og har gyldig avtale med et bompengeselskap.

Depositumet for brikken på 200 kroner må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis du ikke betaler depositumet, vil du fortsatt få faktura for alle passeringer.

Det finnes lokale løsninger for hvordan man kan inngå avtale for elbiler. Ta kontakt med et bompengeselskap for å få mer informasjon.

Elbilenes andel av bompasseringer

Andelen bompasseringer i Trondheim med elbil økte fra knapt 9 til 12 prosent i løpet av 2018. Ca. 30 000 ganger passerer det nå en elbil forbi bompunktene i løpet av et døgn.

I 2014 var elbilandelen til sammenligning bare to prosent.

Oslo og Bergen innfører betaling med rabatt for elbil i bomsystemene i 2019. I Trondheim er det foreløpig ikke gjort slikt vedtak.

En gjennomsnittsdag er det 250 000 passeringer i bommene.

Tilskudd til ladeutstyr

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler.

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI001