Hjem Klima, miljø og næringKemneren i Trondheimsregionen

Kemneren i Trondheimsregionen

Kontakt Kemneren i Trondheimsregionen

Åpningstider: Mandag-fredag 10-14

Telefon: 72546762

E-post: kemneren@trondheim.kommune.no

Bruk av e-post har svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Du må ikke oppgi taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som for eksempel fødselsnummer, eller laste opp vedlegg som inneholder slike opplysninger. 

 

Information in English

 

Aktuelle kurs: Kurs på lønnsområdet 19.11.2019

 

Endre kontonummer for utbetaling for upersonlige skattytere

Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i den siste skattemeldingen din, kan du endre kontonummeret elektronisk her.

Privatpersoner skatt

 Informasjon om skatt for privatpersoner 

Arbeidsgiver

Informasjon om skatt for arbeidsgiver  

 

KID-nummer

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du lage KID-nummer selv

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt og så videre) betalingen gjelder. KID-nummer for betaling av skatt kan du generere via skatteetaten.no

KID-nummer kan også fås ved henvendelse til kemnerkontoret på 72 54 67 62.

Betalingsavtale

Søke om betalingsavtale 

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og ikke kan betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. 

Skjema for å søke om betalingsavtale 

Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav fordi det løper en forsinkelsesrente som ligger 8 % per år over styringsrenten fra Norges Bank.

Adresse

Postadresse: Trondheim kommune, Kemneren i Trondheimsregionen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK org-kode: 570000

E-post: kemneren@trondheim.kommune.no

Om oss 

Kemneren i Trondheimsregionen er en kommunal etat som har ansvaret for innfordring av skatt og avgift i Trondheim og Klæbu kommuner. I tillegg har kemneren ansvar for innfordring av eiendomsavgift og helse- og velferdskrav i Trondheim kommune.

Kemneren kontrollerer arbeidsgivere i Trondheim, Klæbu og Fosen.

Sist oppdatert: 18.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001