Badevannskvalitet

Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved flere av byens badeplasser i badesesongen. I løpet av sommeren tar kommunens Miljøenhet 10 prøver på hvert sted. Prøvene blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv.

Resultater fra badevannsprøver

Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand

Trondheim kommune gjennomfører årlig overvåkning av vannkvaliteten i vann, elver, bekker og i friluftsbad.

Langtidsutvikling i badevannskvaliteten kan du lese mer om i kommunens vannovervåkingsrapporter.

Badeplasser i Trondheim

En oversikt over badeplasser i både saltvann og ferskvann finner du på nettsiden Ut på tur i Trondheim.

Badetemperaturer i Trondheim og omegn

Nedsatt badevannskvalitet ved store nedbørsmengder

Ved større regnskyll kan det forekomme tilførsel av kloakk fra kommunalt avløp. Noe høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare. Som et føre-var tiltak anbefaler vi at det ikke bades de første timene etter større regnskyll.

Om en prøve skulle vise et dårlig resultat har kommunen rutiner for å følge opp dette og finne årsaken. Ved uakseptabelt høyt innhold av E.coli (> 1000 E.coli pr 100 ml) tas oppfølgingsprøver.

Svømmekløe

Svømmekløe - ubehagelig men ikke farlig

Har du kløende utslett på huden etter bading i ferskvann? Det kan være forårsaket av ikter (cercarier). Spesielt i Hestsjøen kan denne forekomme. Vær oppmerksom på at dette kan være "svømmekløe". Den kan oppleves som ubehagelig, men er ikke farlig.

I siste halvdel av sommeren kan du ved bading i ferskvann få kløe og utslett som skyldes cercarialarven, såkalt svømmekløe (cerkariedermatitt).

Badevannstemperaturen i siste halvdel av sommeren er da etter trønderske begreper "god"; fra ca. 18 grader C.

Larven lever i vannsnegler og sjøfugler, men noen ganger kan den forsøke å bite seg gjennom huden hos mennesker som bader. Den lykkes ikke og dør av seg selv, men det kan komme et kløende utslett, i blant til og med små sår. Disse forsvinner av seg selv i løpet av en til to uker. Ved kraftig kløe kan du bruke eksemsalver for å minske plagene.

Noen mener at du kan unngå larvene ved å smøre deg med vaselin før du bader. En studie har vist at solkrem med brennmanetbeskyttelse kan hjelpe. Det beste rådet er å frottere seg godt med et håndkle etter badingen. Frotteringen gjør at larvene faller av huden. Å dusje med en gang du kommer opp av vannet, virker også forebyggende.

I Trondheim er det et kjent problem med svømmekløe i Hestsjøen, mens vi er litt mer usikre om rapporteringen fra Tømmerholtdammen. Det er satt opp skilt med advarsel om svømmekløe.

Meld fra om svømmekløe

Dersom du opplever svømmekløe, setter Folkehelseinstituttet stor pris på om du sender en e-post til skadedyr@fhi.no med informasjon om hvor du har badet (navn på innsjø og sted i landet).

Mer informasjon

Ikke bad i drikkevannet vårt

Jonsvatnet er hovedkilden for drikkevannet i byen. Derfor er det strenge restriksjoner på bruken av Jonsvatnet.

Mer informasjon om badevannskvalitet?

Ta kontakt med Trondheim kommune, Miljøenheten

Sist oppdatert: 08.06.2021

A03-P1-EPI001