Ombud for helse, omsorg og oppvekst

Ombudet for deg som mottar tjenester fra helse-, omsorgs- eller oppvekstområdet. Tonje Ottosen Johnsen

Dette betyr at du kan henvende deg til ombudet med spørsmål om for eksempel helse og omsorg, barnevern, barnehage, skole og sosialtjenesten.

Ombudet er et uavhengig kontrollorgan og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag.

Ombudet har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Dette kan ombudet hjelpe deg med

Ombudet har følgende oppgaver:

  • Ombudet skal gi informasjon, råd og veiledning om kommunal saksbehandling og klageordninger
  • Ombudet kan hjelpe deg med å finne rett instans om du er usikker hvor du skal henvende deg
  • Ombudet kan bistå med formulering og framsetting av eventuelle klager
  • Ombudets uttalelser er rådgivende
  • Ombudet avgir årlig rapport til bystyret
  • Ombudet skal igjennom sitt arbeide bidra med å styrke og sikre kvaliteten på tjenestene

Kontaktinformasjon

Tonje Ottosen Johnsen - Ombud for helse, omsorg og oppvekst

E-post: tonje.ottosen.johnsen@trondheim.kommune.no

Telefon: 92 02 35 75 (hverdager fra kl. 10.00-14.00)

Klage på vedtak

Brosjyre (pdf)

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Fullmakter

Sist oppdatert: 28.04.2021

A03-P1-EPI001