Klage

Helsetjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med de tjenestene du mottar. Dersom du ikke er fornøyd med hvilke tjenester og omfanget av tjenestene du innvilges, må du rette klagen til Helse- og velferdskontoret. Klageadgangen er beskrevet i vedtaket

Ønsker du å klage på måten enheten utfører tjenester på, eller den enkelte tjenesteyteren som kommer til deg, skal du henvende deg til den enheten som du mottar tjenestene fra.

Ombud for helse, omsorg og oppvekst kan informere deg mer om dine rettigheter. 

Barnehage

Det kan klages på enkeltvedtak som er fattet etter barnehageloven eller etter opplæringsloven. Klagen vil bli fulgt opp etter en bestemt saksgang.
Det kan også klages på andre forhold. Saksgangen vil variere etter klagens art.

Klage på enkeltvedtak

I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler klagen før den eventuelt blir oversendt til formannskapet og/eller fylkesmannen for endelig behandling.

Du kan klage på følgende vedtak:

 • Begrunnelse for ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptaket.
  Saksgang: Fagenhet oppvekst og utdanning - Formannskapet.
 • Vedtak om moderasjon på foreldrebetaling i barnehage.
  Saksgang: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Formannskapet.
 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §5-7.
  Saksgang ved private barnehager: Fagenhet for oppvekst og utdanning -Fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Barnehagen - Fagenhet for oppvekst og utdanning - Fylkesmannen.
 • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §7-6. 
  Saksgang ved private barnehager: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Barnehagen - Fagenhet for oppvekst og utdanning - Fylkesmannen.

Andre klager

Vi oppfordrer først til å ta forholdet opp direkte med barnehagen. Det kan være med en ansatt, styrer eller eier. Dersom saken ikke løses i barnehagen:

 • Klageren sender en skriftlig henvendelse til Fagenhet for oppvekst og utdanning.
 • Fagenhet for oppvekst og utdanning følger opp klagesaken med ulike typer tiltak.

Klage sendes til:

Fagenhet for oppvekst og utdanning,Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Lovhenvisninger:

Barnehageloven
Opplæringsloven

Skole

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, som for eksempel standpunkt- eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring, skyss eller skoleplassering.

På Barneombudet sine nettsider kan du finne informasjon om hvordan du kan klage på skolemiljøet.

Parkering

Klage på miljøgebyr
Klage på parkeringsbot og gebyr

Sist oppdatert: 30.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001