Helsehus

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Om helsehusene

Helsehusene tilbyr:

  • behandling
  • medisinsk observasjon
  • rehabilitering
  • avlastning/vedlikeholdstrening

I tillegg har noen av helsehusene tilbud om:

  • dagrehabilitering
  • lindrende behandling
  • intermediær avdeling (en avdeling for pasienter som er "for friske" til å ligge på sykehuset og "for syke" til å kunne ha nytte av annet kommunalt tilbud)
  • bufferplasser eller trygghetsplasser

Våre helsehus

Sist oppdatert: 10.09.2021

A03-P1-EPI001