Hjem Helse og omsorgRessurssenter for demensTilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Tilbud til personer med demenssykdom og pårørende

Forebygging av demens

Forebygg og reduser risikoen for demens

 

Informasjon om Nasjonal faglig retningslinje om demens

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Målgruppene for retningslinjen er tjenesteytere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Andre aktuelle målgrupper er ledere, politikere og beslutningstagere som har ansvar for å dimensjonere og organisere demensomsorgen.

 

Tilbud til personer med demensdiagnose

Møteplass for personer med demenssykdom

Vi ønsker å gi personer med demensdiagnose eller annen kognitiv svikt en mulighet til å møte andre i samme situasjon.

Møteplass er for de som er tidlig i demensforløpet, og er et sted å hente støtte, utveksle erfaringer og mestringsstrategier. Møteplass er et trygt og sosialt treffsted.

Mandager annen hver uke. 

Tidspunkt: 11.00-13.00.

Sted: Seniortorget, Erling Skakkes gate 14.

For nærmere informasjon og påmelding: Telefon 91778035.

postdemens@trondheim.kommune.no

Demensskole

Et gratis tilbud til deg som har fått en demensdiagnose, og som ønsker informasjon og å møte andre for erfaringsutveksling.

Demensskolen arrangeres i Erling Skakkes gate 14. Enkel servering og kaffe.

Oppstart januar og september. Velkommen til å ta kontakt på telefon 917 78 035 eller postdemens@trondheim.kommune.no.

Treffsted for hele familien, i samarbeid med Trondheim demensforening

Informasjon legges ut når det er klart 

 

Informasjonskvelder i regi av Demensforeningen

Informasjon legges ut når det er klart

Aktivitetsvenn

Ønsker du en aktivitetsvenn?

Å ha en aktivitetsvenn vil bidra til at du kan delta på flere aktiviteter og få gode opplevelser i hverdagen sammen med andre.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Ressurssenter for demens, på telefon 917 78 035 eller postdemens@trondheim.kommune.no

 

Tilbud til pårørende

Pårørendeskole

Et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon.

Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens, og treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart: Onsdag 11.09.19, klokka 17.00–19.45.

Sted: Persaunet Helse- og velferdssenter, Kristine Bonnevies veg 20

Tema som blir berørt:

11. september: Hva er demens?

25. september: Hvordan ta vare på deg selv som pårørende?

2. oktober: Kommunikasjon og samhandling

23. oktober: Utfordringer og muligheter i hverdagen

6. november: Informasjon om hjelpeapparatet og ulike muligheter

20. november: Rettigheter og støtteordninger

 

Kursledere er Line Abelsen, Ann-Elin Johansen og Liv Berit Træthaug.

 

Informasjon og påmelding

E-post: postdemens@trondheim.kommune.no eller telefon 917 78 035.  Påmeldingsfrist 5.september.

Det er lite parkeringsplasser i området, så vi anbefaler å ta buss (nr 22).

Kaffe og enkel servering, ta med matpakke om behov

Møteplass for mestring

En samling for ektepar der personen med demens fikk diagnose før fylte 65 år.

Ressurssenter for demens, i samarbeid med Aldring og Helse, sykehuset Nord-Trøndelag, avdeling Levanger og Namsos, arrangerer samling ei langhelg per år.

Møteplass for mestring er et sted å få felles informasjon om aktuelle tema, og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Møteplass for mestring arrangeres 20.-22. september 2019 på Jegtvolden. 

For mer informasjon: Ta kontakt med Ingrid Haug Olsen, 91112830.

Samtalegrupper

To samtalegrupper for ektefeller (hjemmeboende)

Grupper for pårørende til personer med demens som bor hjemme, et sted å dele erfaringer med andre.

Her kan du diskutere egne utfordringer, få råd og støtte i forhold til hvordan du kan håndtere hverdagen på en best mulig måte for deg og den som fått en demenssykdom.

En gruppe møtes annen hver uke på mandager, 11.00-13.00 

Sted: Bytorget, Erling Skakkes gate 14.

 

Den andre gruppa møtes tirsdager kl 10-11.30

Sted: Hornemannsgården, møterom 1, 2.etg

 

For mer informasjon og påmelding: Telefon 91778035.

 

Samtalegruppe for ektefelle til personer med demens i helse- og velferdssenter

Ellen Sofie Opdahl Mo, pensjonert geriatrisk sykepleier, tilbyr deltakelse i samtalegruppe for ektefelle til personer med demens som bor på helse- og velferdssenter. Her kan du diskutere egne utfordringer, få råd og støtte i forhold til hvordan du kan håndtere hverdagen på en best mulig måte for deg og den som fått en demenssykdom.

Møtene er annen hver tirsdag på formiddagen, på Bytorget, Erling Skakkes gate 14.

For mer informasjon og påmelding: Telefon 91778035.

Tilbud i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trondheim demensforening

Treffsted for hele familien

Informasjon legges ut så snart det er klart.

 

Informasjonskveld - Demensforeningen

Informasjon legges ut så fort det er klart

Treff for pårørende til personer med frontallappsdemens

Nasjonalforeningen tilbyr treffpunkt for pårørende til personer med frontallappsdemens. Arrangementene finner sted i Trondheim, med ulike fagtema og rom for erfaringsutveksling.

Ta kontakt med Nasjonalforeningen for informasjon, telefon 73526264, eller e-post: nosot@nasjonalforeningen.no.  

Mestringstilbud

Kommunen har ulike lavterskeltilbud til pårørende. Mestringstilbud er ett av lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus. Du kan ringe mestringstelefonen på 91613775 klokken 12.00-15.00 på hverdager, og melde behov for samtale med en av eldrepsykologene i kommunen. Du kan få opptil sju samtaler som en del av lavterskeltilbudet.

For pårørende til personer med demens er det ønskelig at de melder seg på pårørendeskolen før de benytter seg av dette tilbudet. Individuelle vurderinger gjøres.

Tilbud i tidlig fase

Kontaktperson ved helse- og velferdskontor

Trondheim kommune ønsker å komme i kontakt med dere før behov for hjelp oppstår. Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å få en fast kontaktperson. Kontaktpersonen vil først og fremst bli kjent med deg/dere, og tar kontakt med jevne mellomrom. Kontaktpersonen vil være en veiviser i systemet til å finne de tilbudene du har behov for.

Falkenborg: 72541500, Lerkendal: 72546400.

Individuell plan

Personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan få opprettet en individuell plan. 

Aktivitetstilbud

Tilrettelagte aktivitetstilbud

Støttekontakt

Støttekontakt for voksne

 

Aktivitetsvenn 

Ønsker du en aktivitetsvenn?

Å ha en aktivitetsvenn vil bidra til at du kan delta på flere aktiviteter og få gode opplevelser i hverdagen sammen med andre.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Ressurssenter for demens på postdemens@trondheim.kommune.no eller på telefon 917 78 035

Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Røde Kors besøksvenn

Søknadsskjema Røde Kors besøksvenn

Avlastning

Ulike typer pårørendestøtte

Informasjon om avlastning

Ergoterapeuter

Informasjon om ergoterapi for voksne og eldre. 

Fysioterapeuter

Informasjon om fysioterapi og Sterk og stødig.

Velferdsteknologi

Trondheim kommune ønsker at sine innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Les mer om Velferdsteknologi

Matombringing

 Informasjon om matombringing.

Kulturelle spaserstokken

Informasjon om Kulturelle spaserstokken.

Spesielle tilbud til yngre personer (diagnose før 65 år)

Møteplass for mestring

Tid til å være ung

Lavollen - aktivitetstilbud for fysisk spreke

Lavollen aktivitetssenter ved Trondhjems hospital gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.
Hovedmål er at personer som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

Løkkanstua - aktivitetstilbud 

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen. Hovedmål er at personene som deltar skal oppleve trygghet gode opplevelser og å opprettholde ferdigheter gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

Utvidet åpningstid på aktivitetstilbud ved Trondhjems Hospital

Informasjonsskriv om utvidet åpningstid

Østfløya - avlastningstilbud

Østfløya gir tilbud om:

  • Fleksibel avlastning for pårørende
  • Korttidsopphold
  • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i hagen på Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter. Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Du kan lese mer om tilbudet på Trondhjems Hospitals hjemmesider.

Fleksibel avlastning: Bromstad

Bromstad Helse- og velferdssenter har to fleksible avlastningplasser for yngre personer med demens som er fysisk sprek. Meld behov for opphold/avlastning til din kontaktperson/saksbehandler.

Heldøgns omsorg for yngre personer med demens

Bromstad er tiltenkt yngre personer med demens

Demensvennlig bedrift?

Trondheim kommune har inngått en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å skape et demensvennlig samfunn. Dette er en holdningskampanje, og vi ønsker å spre informasjon og kunnskap om demens til bedrifter. Nasjonalforeningen ved Trondheim demensforening og Ressurssenter for demens tilbyr gratis kurs til interesserte (en time).

Ta kontakt med Ressurssenter for demens 91778035 for å gjøre avtale.

Økonomi

Link til informasjon om vergemål

Fremtidsfullmakt

Eksempel på skjema for utfylling av fremtidsfullmakt

Nyttige lenker

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Brosjyrer på samisk

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag mellom klokken 09.00 og 15.00. Telefon 23120040. E-post

Fylkesmannen; fremtidsfullmakt og legalfullmakt

Geria

Demensinfo

Sist oppdatert: 23.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001