Pårørendetreff

Et tilbud til pårørende som opplever at hverdagen har blitt vanskelig fordi noen de kjenner er syke.

Målgruppe

Pårørende /nærpersoner over 18 år. Du har levd med en belastning over tid. Sykdom kan påvirke både overskudd og livskvalitet, også for den pårørende. Du som er nær kan føle deg både overveldet, frustrert og forvirret. Kjenner du deg igjen, så kan dette være et tilbud for deg.

Hva kan du forvente?

Her kan du dele erfaringer, møte andre og få kunnskap som kan styrke deg i din hverdag. 
Du vil være i en gruppe på ca 8 deltakere med 2 gruppeledere. En brukerrepresentant er med og utformer tilbudet og vil også kunne delta på enkelte kvelder.

Pårørendetreffet går over 8 kvelder og tar opp ulike temaer:

  • Informasjon, presentasjon, rammer, grupperegler- forventninger i gruppa.
  • Hva er vanlige reaksjoner som pårørende? Hva er/ gir påfyll?
  • Hva er livskvalitet?
  • Grenser / nettverk
  • Tips og råd
  • Veien videre…

Praktisk informasjon

Pårørendetreffet er et fast tilbud to ganger i året, vår og høst. 
Tilbudet er gratis. 
Neste gruppe starter opp mandag 27.september 2021, kl. 17-19.

Sted; Olavsgården, Thoning Owesens gate 20.

Nærmeste busstopp er Dalen Hageby. Olavsgården har parkeringsplasser fortrinnsvis forbeholdt de med bevegelsesutfordringer.

Gruppen ledes av gruppeterapeuter fra Trondheim kommune

Informasjon og påmelding

Påmelding innen 06.09.21

Ta kontakt med 
Anne Cathrine Syltevik
tlf. 90 23 10 75, hverdager kl. 09.00-15.00 
eller anne-cathrine.syltevik@trondheim.kommune.no

Oppstart av nye grupper annonseres også i Adresseavisen under kunngjøringer.

Sist oppdatert: 06.09.2021

A03-P1-EPI001