Hjem Helse og omsorgLogopediske tjenester

Logopediske tjenester

Trondheim voksenopplæringssenter - avdeling for logopedi skal bidra til at barn, unge og voksne med språk-, tale-, lese- og/eller skrivevansker får best mulig hjelp til å utvikle gode kommunikative ferdigheter.

Avdeling for logopedi, 72 54 44 50.
(Ring 72 54 49 30 om du ikke får svar. Dette er sentralbordet til Trondheim voksenopplæringssenter.) 

Adresse: Sorgenfriveien 19
Send e-post
Kontaktperson: Kristin Lundberg, 916 72 189

Henvisning til Trondheim voksenopplæringssenter - avdeling for logopedi

Barn henvises fra barne- og familietjenesten/PPT i bydelen der barnet bor.

Unntak er barn med:

 • leppe-, kjeve-, ganespalte som kan henvises fra Statped.
 • CI-brukere henvises fra helseforetak

Elever i videregående skole henvises til PPT for videregående opplæring (vgo). PPT kan be om bistand fra avdeling for logopedi. Økonomisk garanti må foreligge.

Voksne som er folkeregistrert i Trondheim henvises fra PPT for voksne eller helsevesenet

Skyss: Dersom drosje eller transport for funksjonshemmede skal dekkes av Trondheim voksenopplæringssenter, må det fremlegges bekreftelse på transportbehov fra lege.

Henvisning fra andre kommuner:       
Barn og voksne må henvises fra opplæringsansvarlig i hjemkommunen. Økonomisk garanti må foreligge.

Skjema for å søke om utredning

Forsinket/avvikende språk-, lese- og skriveundervisning

Når bør barnet henvises til logoped?

 • Dersom spedbarnet er lite interessert i lyder, og bablingen er sparsom.
 • Dersom 2-3-åringen snakker lite.
 • Dersom 4-5-åringen snakker utydelig og/eller har få ord og begreper.
Uttalevansker

Uttalevansker og språklydsvansker

Uttalevansker kan ha ulike årsaker. De kan komme til uttrykk ved:

 • Vansker med å si enkelte lyder
 • Vansker med å skille lyder fra hverandre

Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi bistår med:

 • Kartlegging av årsaken til vanskene
 • Forslag til adekvate tiltak
 • Individuell opplæring og rådgivning til nærpersoner
Språkvansker hos barn

De vanligste formene for språk/talevansker er:

 • Problemer med å oppfatte/forstå tale (reseptive vansker)
 • Problemer med å uttrykke seg (ekspressive vansker/finne ord og danne setninger)
 • Problemer med uttale

Det skilles vanligvis mellom:

Språkvansker som er en konsekvens av, eller henger sammen med annen vanske, som for eksempel ulike syndromer, hjerneskade, utviklingshemming eller nedsatt hørsel.

Ved spesifikke språkvansker er årsakssammenhengene uklare.

Barn med spesifikke språkvansker har problemer med å tilegne seg språk som forventet, mens utviklingen på andre områder fungerer tilsynelatende normalt. Her er språkvanskene det primære problemet. (Ca. 3-5 % av alle barn strever med denne typen vansker).

Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi gir tilbud til alle aldersgrupper, men med hovedvekt av barn.

Tilbud blir gitt i form av:

 • Utredning
 • Direkte undervisning, individuelt eller i gruppe
 • Rådgivning til nettverket rundt barn/bruker
 • Senteret holder kurs om spesifikke språkvansker knyttet til henviste barn
Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå både hos barn og voksne. Dette kan skyldes sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen.

Dette kan videre føre til forstyrrelser i stemme-/taleapparatet og gi seg uttrykk i stemmetretthet, hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme og helt eller delvis bortfall av stemme.

Organiske stemmevansker er forårsaket av medfødte avvik i strupen, påviselige forandringer eller av skader på nervene som går til strupen.

Funksjonelle stemmevansker, som utgjør den største gruppen av stemmevansker, kan oppstå ved misbruk eller feilbruk av stemmen. Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebruk, kan føre til ubehag, smerter og tretthet i stemmen. Folk som bruker stemmen mye i yrke og fritid, er spesielt utsatt for stemmevansker.

Stemmevansker kan også oppstå sekundært til andre sykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom.

Ervervete språk-/talevansker

Afasi

En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift, og kan ha problemer med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også berørt.

Dysartri / apraksi

En person med dysartri og/eller apraksi har vansker med uttale.

Dysfagi

Dysfagi betyr svelgvansker, og er et nytt område innen logopedien.

Ervervete språkvansker kan oppstå som følge av sykdom (hjerneslag, svulster, div. nevrologiske sykdommer) eller hodeskader (ulykker, for eksempel trafikkulykker). Det bør henvises til logoped snarest mulig etter at skade eller sykdom har inntruffet.

Taleflytvansker - stamming 

Stamming kan forekomme både hos barn, ungdom og voksne. Noen kan utvikle en hard og slitsom stamming. Mange små barn har perioder da de gjentar flere ord/enkeltord/deler av ord, og hakker og stotrer litt når de snakker. Denne småbarnsstotringen er en naturlig del av språkutviklingen og vil oftest forsvinne av seg selv. Hvis talebruddene oppfattes som stamming og skaper engstelse hos tilhørerne eller barnet selv, bør en straks søke hjelp hos logoped.

Større barn, ungdom og voksne kan også få hjelp til å bearbeide stamming og løpsk tale.

Les mer om særskilt tilrettelegging for muntlig prøving/eksamen for elever/studenter med stamming og/eller løpsk tale (pdf)

Diskrimineringsvansker

Lyttetrening etter implantasjon

Personer med store medfødte eller ervervede hørselstap, kan etter utredning ved St.Olavs Hospital eller Oslo Universitetssykehus få tilbud om cochleaimplantat (CI). Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi  har et nært samarbeid med St.Olavs hospital, og er en del av deres CI-team.

Trondheim voksenopplæringssenter avdeling for logopedi gir tilbud om lyttetrening og oppfølging etter operasjon både til barn og voksne.

Hvordan høres verden ut for en med cochleaimplantat

Sist oppdatert: 28.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001